.

Erediensten update

Nu het coronavirus steeds meer mensen besmet en het zogenaamde R getal boven de 1 ligt moet er door iedereen een tandje bijgezet worden om het virus beheersbaar te houden. Daarom gelden er ook voor kerkdiensten in de Ontmoetingskerk met ingang van de maand oktober nieuwe regels. Wat gelukkig onveranderd blijft is dat u via de site van de kerk de diensten live kunt meevieren via beeld en/of geluid.

Vanaf de maand oktober is door het bestuur van de Ontmoetingskerk het volgende besloten:

1) Er is ruimte voor maximaal 30 mensen, exclusief medewerkers, in de zondagse viering.

2) Aanmelden is niet verplicht, maar wij adviseren u om dat wel te doen uiterlijk vrijdagavond bij de scriba. Op die manier bent u verzekert van een plaats. Komt u op ‘goed geluk’ naar de dienst dan is dat prima en blijft u van harte welkom zolang we het aantal van 30 niet overschrijden. Wij adviseren u een mondkapje te dragen, zeker wanneer u zich verplaatst: voor, tijdens of na afloop van een viering. Het mailadres van de scriba om u aan te melden is: scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl

3) Gemeentezang is niet toegestaan. Daarom zullen alleen enkele mensen op de voorste bank de liederen zingen. Zingt u graag geeft u dat bij aanmelding door aan de scriba. Zij zal naar recht en billijkheid proberen een eerlijke verdeling te maken voor deelname aan het zingen.

4) De nieuwe regels zijn voorlopig.  De regels van PKN Nederland worden gevolgd, dus het kan zijn dat de regels aangepast kunnen of moeten aan de situatie van dat moment..

Meer informatie vindt u in de GEMEENTEBRIEF, het PROTOCOL  en Regels m.b.t bijwonen van diensten in De Gemeente.

 

 

    

Product voor de maand December:
Limonadesiroop