.

Een ruimer welkom in de vieringen: update per 3 juli 2020

In de maand juni was er ruimte om met maximaal 30 mensen de liturgie mee te vieren in kerkgebouwen. Voorwaarde was dat u zich vooraf moest aanmelden. Met de verruiming van de regels die de overheid nu stelt is aanmelding niet langer noodzakelijk. Voorwaarde blijft dat er anderhalve meter afstand ten opzicht van anderen wordt gehouden.

Voor de Ontmoetingskerk betekent dit, dat er tussen de veertig en vijfenveertig mensen de liturgie mee zouden kunnen vieren. Het dagelijks bestuur van de gemeente heeft besloten om gebruik te maken van de versoepeling van de aanmeldplicht en dus hoeft u zich niet langer verplicht aan te melden. U bent vrij, ad hoc, naar de vieringen te komen.

Wat (verplicht) blijft is dat er o.a. naar uw gezondheid gevraagd wordt, dat we uw naam moeten noteren en dat we de anderhalve meter niet mogen en zullen overschrijden. Er zijn nog enkele regels, die vindt u in het protocol bij de ingangen van het kerkgebouw.

Concreet betekent het: we kunnen, met in achtneming van de anderhalvemeterregel, 45 mensen verwelkomen in de kerk voor de viering van de liturgie.

Wordt dat getal overschreden dan zullen we tegen de zesenveertigplussers moeten zeggen dat ze helaas weer op hun schreden terug moeten keren.

Maar laat u niet weerhoudend door deze ‘strenge toon’.

Wees onaangekondigd welkom in de vieringen; voel je niet geremd, of bezwaard om te komen, houd je aan de regels en durf het risico te lopen te worden teruggestuurd.

 

Meer informatie vindt u in de GEMEENTEBRIEF, het PROTOCOL  en Regels m.b.t bijwonen van diensten in De Gemeente.

 

 

    

Product voor de maand September:
Tandenborstels en tandpasta