Actie Kerkbalans 2020

Actie Kerkbalans 2020

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Onze gemeente krijgt geen subsidie en heeft daarom financiële bijdragen nodig van de leden. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Zo blijven we van waarde voor onze leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

U ontvangt een brief waarin staat waar uw bijdrage voor nodig is. Via het antwoordformulier bij de brief kunt u aangeven hoeveel u wilt bijdragen. Dit formulier wordt weer bij u opgehaald. Legt u het alvast ingevuld klaar?

Uw gift aftrekken voor de belastingaangifte? Dat kan door het te geven als een periodieke gift. Zo kunt meer u meer geven zonder dat het u meer kost. Een periodieke gift moet schriftelijk vastgelegd worden en minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt. Ook de kerk ondertekent het formulier. Geïnteresseerd? Neem contact op met ondergetekende. De penningmeester zal het voor u in orde maken.

Namens het College van Kerkrentmeesters
Annelies van Ankeren, tel. 289054
Email avanankeren@solcon.nl

Geplaatst door: Verloop
op wo, 18/12/2019 - 11:41