Eredienst zondag 10 december 2e Advent / Maaltijd van de Heer

Aanvangstijd: 10:00 uur

Voorganger: ds. G. Landman, Bilthoven

Kindernevendienst: "Maak plaats", Johannes 1:19-28

Orde van dienst
Klik hier om de orde van dienst te openen.

Kerk-TV
U kunt de dienst live in beeld en geluid volgen via "Youtube" door op onderstaande link te klikken:
​​https://www.youtube.com/channel/UC-DGUwOyXBQBB4LvsGPSF1A

Collecten:

  1. Ontheemde kinderen Myanmar
    rek. nr.: NL16RABO0369604008  t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis,
    o.v.v. collecte zondag 10 december 2023 
  2. Onderhoud van de gebouwen
    rek.nr.: NL39RABO0369603982, t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis,​
    o.v.v. collecte zondag 10 december 2023

 

Uitgelicht

Binnenkort