Eredienst zondag 16 mei

Voorganger: dhr. M Brederoo, IJselstein

Kindernevendienst: "Gebed voor de wereld",  Johannes 17:14-26

Bij deze zondag: tekst volgt nog

Orde van Dienst
Nog niet aanwezig.

Kerk-TV
U kunt de dienst live in beeld en geluid volgen via "Youtube" door op onderstaande link te klikken:
​​https://www.youtube.com/channel/UC-DGUwOyXBQBB4LvsGPSF1A

Collecten:

  1. Diaconie Noodhulp Oost Timor
    reknr.NL16RABO0369604008 t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis
    o.v.v. collecte 16 meil 2021

Uitgelicht

Binnenkort