Eredienst zondag 23 mei Pinksteren

Voorganger: ds P. Ravensbergen

Kindernevendienst: "Ik zie het aan je!",  Handelingen 2: 1-24

Bij deze zondag: tekst volgt nog

Orde van Dienst
Nog niet aanwezig.

Kerk-TV
u kunt de dienst live in beeld en geluid volgen via "Youtube" door op onderstaande link te klikken:
​​https://www.youtube.com/channel/UC-DGUwOyXBQBB4LvsGPSF1A

Collecten:

  1. KiA zending Egypte
    reknr.NL16RABO0369604008 t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis
    o.v.v. collecte 23 meil 2021
  2. Kerkelijke activiteiten
    reknr.NL39RABO0369603982 t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis
    o.v.v. collecte 23 mei 2021

Uitgelicht

Binnenkort