Eredienst zondag 26 september Scholendienst

Voorganger: ds. G. Jongsma, Staphorst

Na de dienst staat de koffie voor u klaar in De Schakel

Bij deze zondag:
Voor deze ‘scholendienst’ heeft de Kon. Julianaschool gekozen voor het thema:
Jeruzalem, stad van de grote Koning.
Op school hebben de kinderen over veel meer dan over Jeruzalem alleen horen spreken.
Ze hebben het nodige kunnen horen over het huidige Israël. En natuurlijk over hoe moeilijk het is om juist in dit land samen te leven als Palestijnen, Islamieten en Joden.
In de kerk hopen we met de kinderen te werken aan het Jeruzalem voor De Grote Koning: dé woning voor God zelf. Om die reden was toch de grote, prachtige tempel daar gebouwd door koning Salomo? Het Israël in zijn dagen - en in latere tijden evenzeer - wilde zo graag God in hun midden weten.
Ze wisten dat ze zich moesten afvragen: Wat moet daarvoor gebeuren?
In de scholendienst stellen we ons diezelfde vraag.
We gaan proberen er een mooie dienst van te maken voor grote en kleine mensen van school, kerk en gezin. De kinderen hebben de hele week aan dit project gewerkt
en we hopen dan ook iets van hun werk te kunnen laten zien, zondag van de 26ste.
Natuurlijk zijn er in de klassen bijpassende bijbelverhalen over verteld en zullen we in de kerk zoveel mogelijk de bijbel laten spreken.
We hopen dat jij en u komende zondag willen komen om samen iets zichtbaar te maken van het Jeruzalem waar God en mensen samen kunnen wonen.
(ds. Gerda Jongsma en Roeline Elzes)

Kindernevendienst: "Dat geloof je toch niet?", Johannes 7: 40-52

Orde van Dienst
Klik hier om de orde van dienst te openen.

Kerk-TV
U kunt de dienst live in beeld en geluid volgen via "Youtube" door op onderstaande link te klikken:
​​https://www.youtube.com/channel/UC-DGUwOyXBQBB4LvsGPSF1A

Collecten:

  1. Scholenproject, Stichting Israel en de Bijbel
    rek. nr.: NL16RABO0369604008 t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis,
    o.v.v. collecte zondag 26  september 2021
  2. Kerkelijke activiteiten
    reknr. NL39RABO0369603982 t.n.v. Gereformeerde kerk Wilnis,
    o.v.v. collecte zondag 26 september 2021

Uitgelicht

Binnenkort