Eredienst zondag 3 december 1e Advent

Aanvangstijd: 10:00 uur

Voorganger: ds. S. Lanser, Amstelveen

Kindernevendienst: "Hij komt", Matteus 13: 24-37

Orde van dienst
Klik hier om de orde van dienst te openen.

Kerk-TV
U kunt de dienst live in beeld en geluid volgen via "Youtube" door op onderstaande link te klikken:
​​https://www.youtube.com/channel/UC-DGUwOyXBQBB4LvsGPSF1A

Collecten:

  1. Kerk in Actie Adventsproject: Straatkinderen Oeganda,
    rek. nr.: NL16RABO0369604008  t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis,
    o.v.v. collecte zondag 3 december 2023 
  2. Kerkelijk werk en activiteiten
    rek.nr.: NL39RABO0369603982, t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis,​
    o.v.v. collecte zondag 3 december 2023

Na de dienst staat de koffie voor u klaar in De Schakel

Uitgelicht

Binnenkort