Eredienst zondag 3 oktober Gemeentezondag / Werelddiaconaat

Voorganger: ds. P. Ravensbergen

Bij deze zondag

Kindernevendienst: "Waar is iedereen?", Johannes 8: 1-11

Tienernevendienst

Orde van Dienst
Nog niet aanwezig

Kerk-TV
U kunt de dienst live in beeld en geluid volgen via "Youtube" door op onderstaande link te klikken:
​​https://www.youtube.com/channel/UC-DGUwOyXBQBB4LvsGPSF1A

Collecten:

  1. ZWO
    rek. nr.:NL30INGB00039592 t.n.v. Zendingscommissie der Gereformeerde Kerk Wilnis
    o.v.v. collecte zondag 3 oktober 2021
  2. Onderhoud van de gebouwen
    reknr. NL39RABO0369603982 t.n.v. Gereformeerde kerk Wilnis,
    o.v.v. collecte zondag 3 oktober 2021

Uitgelicht

Binnenkort