Eredienst zondag 30 mei Maaltijd van de Heer

Voorganger: ds  P. Ravensbergen

Kindernevendienst

Bij deze zondag: tekst volgt nog

Orde van Dienst
Nog niet aanwezig.

Kerk-TV
U kunt de dienst live in beeld en geluid volgen via "Youtube" door op onderstaande link te klikken:
​​https://www.youtube.com/channel/UC-DGUwOyXBQBB4LvsGPSF1A

Collecten:

  1. ZWO Myanmar
    reknr.NL16RABO0369604008 t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis
    o.v.v. collecte 30 meil 2021
  2. Onderhoud van de gebouwen
    reknr.NL39RABO0369603982 t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis
    o.v.v. collecte 30 mei 2021

Uitgelicht

Binnenkort