Eredienst zondag 7 juni (besloten dienst)

Eredienst zondag 7 juni (besloten dienst)

Voorganger: dhr. M. Brederoo, Harmelen

Kindernevendienst : “Als het kwaad toeslaat”, Exodus 17

Collecten: 1. Het kerkelijk werk

                 2. Het onderhoud van de gebouwen

Wilt u een bijdrage voor de collecten geven, dan kunt u dit overmaken op de bankrekening van de kerk: NL39RABO0369603982 t.n.v. penningm. Geref. Kerk Wilnis, onder vermelding van het doel dat u wilt steunen en de zondag waarop dit op het rooster staat.

 

Geplaatst door: Verloop
op wo, 29/04/2020 - 21:00