Eredienst zondag 9 mei

Voorganger: ds  F. van Willigen, Uithoorn

Kindernevendienst: "Om te bewaren",  Johannes 15:9-17

Bij deze zondag: Op de zesde zondag van Pasen gaat collega Florisca van Willegen uit Uithoorn voor in onze gemeente. We heten haar van harte welkom in ons midden en hopen op een goede en inspirerende viering. Bij deze zondag schreef zij: Het centrale thema van de teksten deze zondag is liefde: Gods liefde voor Jezus, Jezus’ liefde voor de leerlingen, en de liefde die Jezus op zijn beurt van de leerlingen vraagt. ‘Heb elkaar lief’ – met die woorden vat Jezus zijn onderwijs aan de leerlingen samen en de eerste brief van Johannes sluit bij deze oproep aan. Een boodschap die eenvoudig klinkt, maar vaak niet zo eenvoudig is om uit te voeren. We zullen met elkaar nadenken over wat het betekent om te mogen leven uit en leven naar Gods liefde. Lezingen: 1 Johannes 4: 7-12, Johannes 15: 9-17 (ds. F. van Willegen)

Orde van Dienst
Klik  hier om de Orde van Dienst te openen.

Kerk-TV
u kunt de dienst live in beeld en geluid volgen via "Youtube" door op onderstaande link te klikken:
​​https://www.youtube.com/channel/UC-DGUwOyXBQBB4LvsGPSF1A

Collecten:

  1. KiA noodhulp Libanon/Syrie
    reknr.NL16RABO0369604008 t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis
    o.v.v. collecte 9 meil 2021
  2. Onderhoud van de gebouwen
    reknr.NL39RABO0369603982 t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis
    o.v.v. collecte 9 mei 2021

Uitgelicht

Binnenkort