Gemeentezondag 3 oktober

 

De landelijke kerk heeft voor de startzondagen dit jaar het Onze Vader centraal gesteld en dan met name de bede: “Uw Koninkrijk kome”. Vanuit die gedachte, dat we nu al als gemeente van Christus het koninkrijk van God oefenen hebben we nagedacht over de invulling van de Gemeentezondag.

Om 8.30 uur beginnen we onze Gemeentezondag met een ontbijt voorafgaande aan de eredienst. Voor zover de ruimte en de coronamaatregelen dat toelaten willen we daarbij met elkaar aan tafel gaan.
Aan u de vraag of u iets wilt meenemen voor dat ontbijt en als achter dat gerecht een verhaal of emotie schuilgaat hopen we dat u dat met ons wilt delen.
Waarom nu juist dat gerecht met dit verhaal? Levens- en geloofsverhalen kleuren ons leven en die verhalen delen we graag met elkaar. Als u iets wilt meebrengen, geef dat dan vanwege de catering even door aan Annemiek Vis, Erika de Bruine, of Suze en Huib de Haan.

Vanaf 10.00 uur denken we in de viering met elkaar na over de vraag wat het betekent om nu al koninkrijk van God te zijn en daarin met elkaar maaltijd (ontbijt) te houden. 

Om 11.30 uur starten we na de koffie met een viertal activiteiten waaruit een keuze gemaakt kan worden.
Voor creatievelingen is er de mogelijkheid te gaan schilderen, of een filmpje te maken. Wandelaars kunnen gezamenlijk, of in groepsverband een uur op pad en de vierde optie is deelnemen aan het spellencircuit: Sjoelen, pictionary en ganzenbord. Heeft u dit laatste spel misschien nog bij u in de kast staan? Mogen we het dan van u lenen op de Gemeentezondag?

Om 12.30 uur praten we nog even na met een broodje en wat er over bleef van het ontbijt.

Om 13.00 uur afsluiten

We hopen en rekenen op een inspirerende dag als opmaat voor de herfst- en winterperiode waarin we met aandacht voor elkaar en medemensen gemeente van Christus durven zijn.

Uitgelicht

Binnenkort