Paulus de apostel

Wegens overheidsmaatregelen rondom het coronavirus konden de Paulus avonden dit voorjaar helaas niet doorgaan.
We hopen ze in het najaar alsnog te organiseren.

Wie was Paulus, de grote apostel? Wat dreef hem?

Tom Wright, vooraanstaand Brits Nieuwtestamenticus, hoogleraar en van 2003 tot 2010 bisschop van Durham in de Anglicaanse kerk probeert in zijn boek Paulus. Een biografie (2019) bovenstaande vragen te beantwoorden.

Op twee avonden gaan we met dit boek aan de slag.
De eerste avond verdiepen we ons in de levensloop van Paulus en de vraag  wat hem tot zo’n succesvol apostel heeft gemaakt.
Aan het einde van die avond maken we een gezamenlijke keuze uit één van de vele brieven die Paulus schreef.
Op die brief vestigen we dan een maand later onze aandacht.
Van harte welkom!

Wanneer:       Datum nog niet bekend
Hoe laat:        20.00 uur
Waar:             De Schakel, Wilnis
Informatie:   ds Piet Ravensbergen, 06-51112285 
predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Uitgelicht

Binnenkort