Catechese - Belijdenis

Catechese en belijdenis zijn al zo oud als de christelijke kerk zelf. Ze horen bij elkaar en zijn nauw met elkaar verbonden.

Catechese zoekt naar antwoorden op vragen wáár het in het christelijk geloof nu om gaat. Volgens veel woordenboeken gaat catechese in de kerk over “wat er wordt geleerd”.
Dat kan zomaar de indruk wekken dat je “van alles zou moeten weten“  wanneer je zegt dat je christen bent. Maar is dat wel zo?
Natuurlijk wordt er geleerd, ook in de kerk, maar er wordt vooral gesproken over wat geloof voor je kan betekenen. Catechese gaat over geloof en de grondbetekenis van geloof is: Vertrouwen. 

Wie is God? Is God te vertrouwen? Waarom kwam Jezus naar deze aarde? Kan ik nu nog iets van Gods heilige Geest ervaren? Heeft de kerk nog bestaansrecht in onze tijd, en wat zou dat dan kunnen zijn? Is het redelijk om te geloven? Mag het ook over seks gaan in de kerk? Allemaal vragen die in catechese aan de orde kunnen komen en waarover wordt nagedacht in geloofsgemeenschappen.
Vanuit de antwoorden die mensen geven op die vragen gaan ze ook wat doen. Dat doen brengt ons bij het tweede woord Belijdenis. 

Belijdenis is een vervolgstap op wat je aan persoonlijke waarde hebt ontdekt en aan antwoorden hebt gevonden in de catechese. Wat je hebt ‘gevonden’ en ‘ontdekt’ wil je natuurlijk ook laten horen.
Catechese brengt je tot belijdenis en belijden-is-doen!

Als je meer wilt weten of je wilt aanmelden; stuur een berichtje naar de scriba Annemiek Vis, scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Uitgelicht

Binnenkort