Extra Gemeentebrief Ontmoetingskerk Wilnis, 16 juni 2020

Extra Gemeentebrief Ontmoetingskerk Wilnis, 16 juni 2020

 

 

 

 

 

 

Een extra uitgave van de Gemeentebrief vanwege de zondagse vieringen in de maand juni.

Gisteravond heeft het Moderamen vergaderd en in haar vergadering ook de dienst en met name het functioneren van het protocol geëvalueerd. Unaniem waren we van mening dat we terug mogen kijken op een waardevolle dienst die ook, niet onbelangrijk, volgens het protocol goed is verlopen. Reden voor het Moderamen om daarom ook aanstaande zondag 21 juni en zondag 28 juni een ‘minder’ besloten viering te houden. Er is nu ruimte voor dertig mensen, buiten de medewerkers aan een dienst. Het meevieren/bezoeken van de diensten is wel aan een paar voorwaarden verbonden. Genoegzaam bekend is inmiddels dat u en uw huisgenoten gezond moeten zijn. Bent u dat niet (griep, koorts, verkouden, of recentelijk in aanraking geweest met mensen die mogelijk het coronavirus hebben) dan blijft u thuis.

Om deel te kunnen nemen aan de viering is aanmelding vooraf bij onze scriba verplicht, via de mail scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl of telefonisch 0297 282603, uiterlijk op vrijdagavond 20.00 uur voorafgaande aan de dienst die u wilt bezoeken. Zij inventariseert de aanmeldingen en nodigt vervolgens gericht mensen uit voor een dienst. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan het toegestane aantal van 30, dan zal daar natuurlijk een eerlijke verdeling van gemaakt worden. Het kan dus zijn dat u zich aanmeldt voor zondag, maar voor volgende week wordt uitgenodigd. Het is natuurlijk ook mogelijk om u voor een specifieke datum op te geven. Of we in de maand juli en mogelijk in de maanden daarna op deze wijze diensten kunnen houden zal afhangen van de regels die de overheid (het RIVM) dan stelt.

Wanneer u uitgenodigd wordt voor een viering ontvangt u ook instructies waaraan u zich dient te houden. Dat klinkt misschien wat bevoogdend, maar kunt u ook zien als het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor uw eigen gezondheid en die van anderen. Om met onze overheid te spreken: samen krijgen we corona onder controle. Concreet is het doel van deze extra Gemeentebrief: een uitnodiging om u op te geven voor (één van) de vieringen in de maand juni. Doet u dat zo snel mogelijk, zodat er geïnventariseerd kan worden hoeveel mensen zich hebben opgegeven en wie er vervolgens kunnen worden uitgenodigd.

Met een vriendelijke groet, ook namens het Moderamen, Ds. Piet Ravensbergen

Geplaatst door: Verloop
op 16 June, 2020 in