FIJNE KERSTDAGEN ALLEMAAL!

FIJNE KERSTDAGEN ALLEMAAL!

Een vreemde tekst, boven een schrijven in deze tijd van het jaar. 
Maar wel iets waar we nu aandacht aan willen besteden.
Wim en Corrie van Aalst, die al vele jaren op Tweede Kerstdag een Kerst Inn georganiseerd hebben voor alleenstaanden/alleen gaanden, zijn hier mee gestopt. De diaconieën van de Protestantse Gemeente Mijdrecht en de Ontmoetingskerk van Wilnis wensen iedereen gezellige Kerstdagen, daarom willen we dat deze Kerst Inn niet ophoudt te bestaan en wij vragen jullie daarom het volgende:

  • Wie wil meehelpen aan de organisatie van de Kerst Inn?
    (o.a.: uitnodigingen maken en versturen, inkopen bepalen en doen, bestellingen plaatsen, vervoer regelen, aankleding van het gebouw organiseren, bijeenkomst vrijwilligers plannen en coördinatie op Tweede Kerstdag zelf)

  • Wie wil helpen als vrijwilliger op Tweede Kerstdag?
    ( o.a.: zaal aankleden, maaltijd verzorgen, gasten ophalen en thuisbrengen, thee/koffie/drankje inschenken, maaltijd opdienen/opscheppen, aandacht geven aan de gasten door een praatje en een spelletje en na afloop alles opruimen)

Zonder jullie hulp zijn wij nergens! Samen staan wij sterk!
Tijdens de Kerst Inn worden er Kerstliederen gezongen en een Kerstverhaal voorgelezen. Daarnaast kunnen er gezelschapsspelletjes gespeeld worden en uiteraard wordt er ondertussen heel wat afgekletst.
De exacte tijd van de Kerst Inn staat nog niet vast, maar het zal waarschijnlijk tussen drie en vier uur beginnen en tot ongeveer acht uur duren. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij eerder aanwezig zijn, maar dit is afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat bereid is mee te helpen.
Opgeven kan bij leden van de diaconie van de genoemde Kerkgemeenschappen. Omdat we in oktober willen beginnen met de eerste voorbereidingen, willen we graag voor die tijd van jullie een reactie. Wij verheugen ons er op!

Een hartelijke groet, namens de diaconieën van de beide kerken,

Annelies van Wermeskerken;          voorzitter-diaconie@pgmijdrecht.nl
Erika de Bruine – van Selm;            erikadebruinevanselm@gmail.com

Geplaatst door: Verloop
op 12 September, 2019 in