Geloven in ontmoeting IKO programma 2020-2021

 

GELOVEN in ONTMOETING 2021 – 2022

De rooms-katholieke parochie en protestantse gemeenten in De Ronde Venen; het InterKerkelijk Overleg ofwel I.K.O., heeft een gids samengesteld van onze kerkelijke activiteiten en het vormings- en toerustingsaanbod voor gemeenteleden, parochianen en geïnteresseerden.
In een tijd waarin ‘afstand houden’ vanwege Covid-19 het parool is, zoeken we naar mogelijkheden om elkaar naderbij te komen, zodat gedeeld kan worden wat in de harten leeft en we elkaar toch nabij kunnen zijn. De last die het coronavirus ons geeft wordt dan makkelijker te dragen. Leren dragen en verdragen, leren leven, dat gaat samen beter dan alleen.
Zoekend naar wegen van nabijheid blijkt ‘de wandeling’ een passende vorm

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen lopen we de toekomst hoopvol tegemoet

Opnieuw, al voor de 6e keer, ligt er een ruim vormings- en toerustingsaanbod voor u vanuit de kerken die aangesloten zijn bij het IKO.

Een aantal activiteiten die we in de afgelopen tijd hadden willen aanbieden konden door de coronamaatregelen niet doorgaan
Vandaar dat deze opnieuw worden georganiseerd, maar er zijn ook nieuwe initiatieven.
We hopen dat u in dit aanbod inspiratie vindt voor uw levenstrektocht.

Wees welkom, neem gerust iemand mee, geniet van de rijke christelijke geloofsinspiratie die geboden wordt. Leer de ander/Ander kennen en trek samen op.

Tenzij anders aangegeven is de toegang en ontvangst met koffie en thee etc. bij deze ontmoetingsmomenten gewoon gratis.

Zegen en alle goeds gewenst
zr Monica Raassen, voorzitter IKO
Jan van Koeverden Brouwer, redacteur

Klik HIER om het IKO-programma te openen.

 

Uitgelicht

Binnenkort