Geloven in ontmoeting IKO programma 2022-2023

 

GELOVEN in ONTMOETING 2022 – 2023

De rooms-katholieke parochie en protestantse gemeenten in De Ronde Venen; het InterKerkelijk Overleg ofwel I.K.O., heeft een gids samengesteld van onze kerkelijke activiteiten en het vormings- en toerustingsaanbod voor gemeenteleden, parochianen en geïnteresseerden.
We zoeken naar mogelijkheden om elkaar naderbij te komen, zodat gedeeld kan worden wat in de harten leeft.
Zoekend naar wegen van nabijheid blijkt ‘de wandeling’ een passende vorm

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen lopen we de toekomst hoopvol tegemoet

Voor u ligt een ruim vormings- en toerustingsaanbod vanuit de kerken die aangesloten zijn bij het IKO.

We hopen dat u in dit aanbod inspiratie vindt voor uw levenstrektocht.

Wees welkom, neem gerust iemand mee, geniet van de rijke christelijke geloofsinspiratie die geboden wordt. Leer de ander/Ander kennen en trek samen op.

Tenzij anders aangegeven is de toegang en ontvangst met koffie en thee etc. bij deze ontmoetingsmomenten gewoon gratis.

Zegen en alle goeds gewenst
zr Monica Raassen, voorzitter IKO
Jan van Koeverden Brouwer, redacteur

Klik HIER om het IKO-programma te openen.

 

Uitgelicht

Binnenkort

Eredienst zondag 1 oktober

1 okt 2023 - 10:00

Eredienst zondag 8 oktober

8 okt 2023 - 10:00