Gemeentebrief nr. 110 van 13 mei 2022 PKN Ontmoetingskerk Wilnis

 

Bij deze zondag

We zijn op weg naar Pinksteren, dat uitbundige feest van de Geest. Deze zondag is het tussenstation de vijfde zondag van Pasen. Als gastvoorganger verwelkomen we in ons midden een bekend en vertrouwd gezicht, collega ds. Elise Jansen uit Mijdrecht. Bij deze zondag schrijft zij: Bij de tijd Snelle veranderingen trekken onze aandacht. Liveblogs op de NOS om te weten wat er nu op dit moment aan de hand is. Dan zijn we bij de tijd. Maar het nodigt ook uit tot kortetermijndenken en steeds zoeken naar iets nieuws. Is dat wel zo verstandig? Kunnen we ook op een andere manier naar tijd kijken? Het volk Israël leert steeds weer vooruit te kijken door terug te kijken naar wat er gebeurd is. En om niet te vergeten wie God is. Ik kijk ernaar uit om zondag weer in jullie midden te zijn!
Hartelijke groet, ds. Elise Jansen
 

Schoolexamens

Afgelopen zondag werd in het gebedenboek gevraagd te bidden voor onze jongeren, ook uit onze gemeente, die deze week aan hun examen zijn begonnen. Ongetwijfeld voor hen een spannende periode. Kun je antwoord geven op de vragen die gesteld gaan worden vanuit de bron van kennis die je de afgelopen jaren hebt opgedaan? Dat zal nu moeten blijken. We wensen alle jongeren die examen doen heel veel succes. Heb vertrouwen in jezelf en het eigen kunnen en houd voor ogen dat het leven niet ophoudt mocht je nu een tegenvallend resultaat behalen.
 

Oekraïense vluchtelingen (8)

Elena, Nina en de  kinderen maken met veel zaken en instanties kennis in De Ronde Venen. Als u deze brief leest zijn ze in het gemeentehuis geweest om zich in te laten schrijven. Er zal komende week gekeken worden naar een school voor de oudste zoon Henry. Samen met  hun vriendin Tanya en haar gezin uit Vinkeveen, hebben ze al wat uitstapjes gemaakt. Afgelopen zaterdag bezochten ze de Moederdagmarkt in Mijdrecht, waar de kinderen hard gewerkt hebben aan een knutselwerkje voor hun moeder. En wie weet heeft u de kinderen al zien spelen in het Speelwoud. Ad en Margriet helpen ze met allerlei zaken op medisch gebied. Handig, zij weten immers goed de weg!
Nogmaals moet ik u namens Elena en Nina heel hartelijk bedanken voor alle hulp en alle spullen die ingezameld zijn voor hun huis. Zij vertelden dat ze elke keer weer verbaasd waren over de inhoud van lades en kastjes, het meest bijzondere vonden zij “de ijslepel”.
Namens de werkgroep, Loes Corthals
 

Safe the date - Tweede Pinksterdag: Rondje Ronde Venen

Op Tweede Pinksterdag organiseert het IKO een fietstocht door De Ronde Venen. Afgelopen donderdag werden daarvoor de puntjes op de i gezet. We vertrekken vanuit Wilnis, uit de stal van Ali en Willem Engel aan de Padmosweg 147. Om tien uur is daar een kort liturgisch moment. Na koffie/thee en cake stappen we vanaf 10.45 uur op de pedalen. Mocht u later willen beginnen dan kan dat opstappen tot 11.30 uur. Vervolgens voert de fietstocht langs diverse plaatsen en kerken naar Abcoude. Daar wordt opnieuw koffie en thee aangeboden tot 13.30 uur. Vanuit Abcoude kan dan weer teruggefietst worden naar Wilnis om het Rondje Ronde Venen rond te maken. Maar u kunt natuurlijk ook uw eigen weg vervolgen in een geheel andere richting, het is tenslotte Pinksteren. Tijdens de fietstocht zullen in ieder geval de Ontmoetingskerk in Wilnis, de Heilig Hartkerk in Vinkeveen en de Cosmas en Damianuskerk in Abcoude geopend zijn voor bezichtiging en/of een moment van verstilling. We hopen op mooi weer, een mooie fietstocht en veel belangstelling. Van harte uitgenodigd dus onder het motto: Beter op de fiets. Dan vervuil je niets!
 

RUIMTE: reizen naar Patmos

De groep is compleet. Met maar liefst 13 mensen vanuit onze gemeente gaan we de reis naar het Holy Island Patmos maken. De vliegtickets, persoonlijk met wat vliegschaamte, zijn gekocht, de kamers geboekt en daarmee de eerste stappen dus gezet. In de periode voorafgaande aan de reis zullen we als groep nader met elkaar kennis maken, zover dat nog nodig is, maar vooral met Dineke, Pavlos en Aart, de organisatoren van de reis. En we zullen één of twee keer bij elkaar komen om ons te verdiepen in het Bijbelboek Openbaring en de schrijver daarvan: Johannes.
Patmos is een eiland apart. Ooit zat Johannes daar gevangen en kreeg hij de visioenen die opgeschreven zijn in het Bijbelboek Openbaring. Die visoenen gaan over alles wat druk legt op het leven en houden toch het uitzicht open op de toekomst, op Gods nieuwe wereld. Dat geeft ruimte.
De Grieken noemen Patmos een ‘Holy Island’ en houden het vrij van massatoerisme. Daardoor biedt Patmos de ruimte voor rust en reflectie, voor verdieping en ontspanning. In de grot van de Openbaring en in de kloosters kun je iets van die ruimte ervaren. Maar ook op de rustige strandjes, tijdens wandeltochten of op een terras ontstaat ruimte voor gedachten over jezelf en gesprekken met anderen. We verheugen ons op deze reis. Als groep wordt dit een belevenis, maar we hopen ook dat er iets van wat wij gaan beleven aan inspiratie, verdieping en ontmoeting zal doorwerken in onze gemeente en ons gemeente zijn in Wilnis en omgeving.
 

Uit de gemeente

Cunera Gouw, Margrietstraat 24, verblijft sinds deze week in Weddesteyn voor revalidatie. Van dochter Jeanette begreep ik dat er volgende week dinsdag teamoverleg is over haar situatie. Dan zal ook bekeken worden of, en wanneer ze naar huis kan. Wilt u haar, als teken van onze verbondenheid en meeleven met haar, een kaartje sturen dan kan dat naar: Careyn Revalidatie, Locatie Weddesteyn, 1ste etage kamer 20, Polanerbaan 2, 3447 Woerden.
 

Inzameling van de gaven

Hieronder maar ook op de website van de Ontmoetingskerk en in KerkVandaag vindt u de doelen waar de gaven voor ingezameld worden en de daarbij behorende rekeningnummers waarnaar u uw gaven kunt overmaken. Deze week is dat voor:

  1. Kerk in Actie: Jeugddorp De Glind   
    rek. nr.: NL16RABO0369604008  t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis,               
    o.v.v. collecte zondag 15 mei 2022
  2. Het onderhoud van de gebouwen               
    rek.nr. : NL39RABO0369603982, t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis,
    o.v.v. collecte zondag 6 maart 2022

Uitgelicht

Binnenkort

Eredienst zondag 22 mei

22 mei 2022 - 10:00

Kliederkerk

22 mei 2022 - 15:30

Uiterste inleverdatum kopy KerkVandaag

24 mei 2022 - 18:00

Hemelvaart donderdag 26 mei

26 mei 2022 - 10:00

Eredienst zondag 29 mei

29 mei 2022 - 10:00

Eredienst zondag 5 juni Pinksteren

5 jun 2022 - 10:00

IKO fietstocht 6 juni Tweede Pinksterdag

6 jun 2022 - 10:00