Historie van onze kerk

Historie van onze kerk

Onze kerk is van origine een Gereformeerde Kerk en dateert van 1888. 

Een eerste kerkgebouw kon in 1889 in gebruik worden genomen. Na enkele decennia werd dit gebouw al te klein en gaf men aan architect J. Rothuizen & Zoon te Heelsum de opdracht een ontwerp voor een nieuw kerkgebouw te tekenen. De aannemers Haring en de Liefde bouwden het in 1912 voor het bedrag van f.10.000,=. 

In 2012 is het honderdjarig bestaan feestelijk gevierd. Ter ere van die gelegenheid is het litugische centrum ingrijpend veranderd. In woord en beeld nemen we u mee langs de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen eeuw.

Het kerkgebouw is de jaren door erg goed onderhouden. De buitenkant is aan de voorkant niet ingrijpend veranderd. Aan de achterkant is in 1972 De Schakel bijgebouwd t.b.v. het verenigingsleven. Al in 1985 vroeg dit om uitbreiding. Er werden lokalen bijgebouwd. De binnenkant van het kerkgebouw is daarentegen meerdere keren aangepast. In 1976/77 is de kerkzaal volledig vernieuwd. De houten vloer werd vervangen door beton. Tegelijkertijd werden voorzieningen getroffen in de fundering om de buitenmuren op te vangen. Het liturgisch centrum werd verhoogd en van een nieuwe kansel voorzien. Het ontwerp van die kansel is van de toenmalige predikant ds. D. Langhenkel.  Er werd een balkon aangebracht achter in de kerk. 

In 2011/12 werd het liturgisch centrum opnieuw onder handen genomen. De verhoging werd verkleind, de kansel verdween en de banken in de zijbeuken werden gehalveerd. Timmerman/gemeentelid dhr. Jan Bluemink, die de banken in 1976 had gemaakt, maakte deze keer van de kerkbanken die teveel waren geworden, het nieuwe liturgische centrum: het houtwerk rondom het podium, het meubilair, de standaarden voor doopvont en paaskaars en de handgrepen voor de nieuwe collectezakken. In de nis - leeg gekomen door het verwijderen van de kansel - is plaats gemaakt voor de liturgische kleden. Mw. Annie Zijlstra - Eeuwema - echtgenote van ds. E. Zijlstra die hier stond van 1985 - 1989 - heeft kleden, bijpassende stola's en tafeldkleedjes voor de kindernevendienst  geweven. De beide hoeken die waren ontstaan door de andere opstelling van de banken, kregen een eigen bestemming: aan de Eendracht kant kwam een Gedenkhoek; aan de dokterskant een tafel met bijzondere bezittingen. De historische kanselbijbel werd gerestaureerd en  kreeg een vaste plaats op de liturgietafel.

Geplaatst door: Verloop
op 6 November, 2018 in