IKO programma 2019 2020

IKO programma 2019 2020

GELOVEN in ONTMOETING 2019 – 2020

Zaaien op de akker
van Gods Geest’

Toerustingsaanbod en kerkelijke activiteiten
 

door de rooms-katholieke parochie en
protestantse gemeenten in De Ronde Venen

 

aangeboden door het InterKerkelijk Overleg

 

 

 

Pinkstervoorbede juni 2019

God,
Schepper,
Geest,

Leg het vuur van uw Evangelie in ons hart
Laat onze mond uw lof spreken
laten onze daden uw Liefde aan het licht brengen

Tezamen met elkaar, zusters en broeders in het geloof, willen wij uw Schepping kleur, licht en leven geven. Raak ons telkens weer met het vuur van Uw Geest versterk ons geloof, onze hoop en onze liefde trek met ons mee op onze levensweg zodat wij als tochtgenoten met elkaar uw Woord uitdragen op een wijze die verstaan wordt in een samenleving die dreigt meer het ‘ik’ dan het ‘wij’ voorop te stellen.

In uw Geest willen wij ons met elkaar verbinden in een leven naar het voorbeeld van Jezus Christus, vandaag en alle dagen van ons leven tot wij U mogen zien van aangezicht tot aangezicht in de eeuwigheid van uw Liefde. Amen

zr Monica Raassen,
uitgesproken in iedere bij het I.K.O. betrokken gemeente

 

Welkom !

In de landelijke gemeente De Ronde Venen werken sinds mei 1973 een aantal rooms-katholieke en protestantse kerken samen binnen het Inter- Kerkelijk Overleg (I.K.O.). We vieren samen en leren van elkaar, trekken samen op langs de wegen van hoop.

Voor de vierde keer brengen de kerken hun vormings- en toerustingswerk bijeen voor gemeenteleden, parochianen en belangstellenden. Want er valt veel van elkaar te leren, te horen en te ervaren in onderlinge ontmoeting en gesprek. Dialoog, geworteld in de traditie van de Bijbel en betrokken op wat er in de samenleving gaande is, is een goede basis.
Zo kan het geloofsvertrouwen in God en in elkaar groeien en bloeien, wanneer wij ons verwachtingsvol en nieuwsgierig openstellen voor elkaar: ‘zaaien op de akker van Gods Geest’, schrijft de apostel Paulus (Galatenbrief 6: 8). Wat houdt je bezig?

Een greep dus, uit het eigen aanbod van de kerken, zo ongeveer geordend naar de (aanvangs-)data. Er is méér, en daarvoor verwijzen we graag naar de informatie die de kerken via het digitale web aanbieden. Neem gerust een kijkje!

En komt u gerust, ook samen, onder het dak van de kerk.
Vierend, dienend, delend en lerend willen wij elkaar als christenen ontmoeten en met elkaar op weg gaan.

De adressen en websites vindt u achter in deze folder.
Tenzij anders aangegeven is de toegang en ontvangst met koffie en thee etc. bij deze ontmoetingsmomenten gewoon gratis.

Zegen en alle goeds,

zr Monica Raassen, voorzitter
ds Bram-Willem Aarnoutse, secretaris en redacteur

 

Een pelgrimage van vertrouwen op aarde

Taizé-vieringen in De Ronde Venen    

De geschiedenis van de gemeenschap begint in 1940 toen broeder Roger Schütz (1915 – 2005) in het Franse plaatsje Taizé in de omgeving van Cluny aankwam. Hij kocht er een huis waar hij mensen opving die het oorlogsgeweld trachtten te ontvluchten, voornamelijk Joden. In 1942 moest hij vluchten, maar reeds in 1944 keerde hij in Taizé terug. In de tussentijd hadden de eerste broeders zich bij hem aangesloten, met wie hij de oecumenische gemeenschap stichtte.

Kenmerkend voor de gemeenschap zijn de liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen die gewoonlijk vele malen achter elkaar gezongen worden.

De gedachte is dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn een plaats vindt en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God.

29 september Ontmoetingskerk Wilnis
27 oktober de H. Johannes de Doper Mijdrecht/Wilnis
24 november De Morgenster Vinkeveen
29 december De Rank Mijdrecht
26 januari Ontmoetingskerk Wilnis
23 februari H. Antonius De Hoef
29 maart De Rank Mijdrecht

 

Wil je vierstemmig meezingen? Voorafgaand aan de viering repeteren we om 17.00 uur met aansluitend de maaltijd. Laat even weten als je mee komt zingen en eten:

taizederondevenen@yahoo.com

www.pgmijdrecht.nl/taize-vieringen | www.taize.fr

Tip: de App ‘Taize Readings’, voor de bijbeltekst van de dag

 

Omgaan met rouw

rouwverwerkingsgroep

Heeft u enige tijd geleden iemand die u dierbaar was verloren? Het kan soms helpen om hierover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De gespreksgroep ‘Omgaan met rouw’ biedt u deze mogelijkheid.
Door in een gespreksgroep uw ervaringen, verdriet en emoties te delen, kunt u herkenning en erkenning vinden. De groep is erop gericht elkaar te steunen en te stimuleren het verlies te leren hanteren en verder te komen in het rouwproces.

In zes bijeenkomsten wordt er over verschillende thema’s gesproken, bijvoorbeeld: omgaan met emoties of het omgaan met reacties van anderen. De avonden worden begeleid door mw. Richt Bouma en mw. Roeline Elzes.
De gespreksgroep is bedoeld voor mensen die willen praten over een overleden persoon en behoefte hebben aan een luisterend oor maar ook graag willen horen hoe anderen in een dergelijke situatie met verlies omgaan.

Waar? De Buurtkamer Wilnis, Dorpscentrum Willisstee (via achteringang), P. Joostenlaan 24, Wilnis.
Wanneer? Op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30u. op 17 september, 1, 15, 29 oktober, 12, 26 november.

Informatie: Richt Bouma r.boumabakker@gmail.com
                       
Roeline Elzes r.elzes@kpnplanet.nl

Aanmelden kan bij het KCC van Tympaan-De Baat in Mijdrecht, dagelijks tussen 10.00 en 12.00u., tel. 0297-760260.  

U wordt dan teruggebeld voor een kennismakingsgesprek. 
Het aantal deelnemers is maximaal acht. Aan deze gespreksgroep zijn voor inwoners uit De Ronde Venen geen kosten verbonden.

 

 Leeskring            Raak de wonden aan.
                                Over niet zien en toch geloven,
                               Tomáš Halík (2018)

We kunnen niet in Jezus en God geloven en ‘Mijn Heer! Mijn God’ zeggen zonder ook zijn wonden aan te raken. Dat is de kern van wat Tomáš Halík in zijn boek betoogt. Wie de pijn in de wereld niet serieus neemt kan God, zegt Halík, niet belijden. In Raak de wonden aan worden onze ogen door hem gericht op de wonden, die van Jezus en die van de wereld.

Volgens boekrecensent Wolter Huttinga, van dagblad Trouween ijzersterk boek om de confrontatie mee aan te gaan, juist doordat het dat ijzeren pantser dat het christendom maar al te gauw wordt, weet af te breken tot zijn pijnlijke en kwetsbare kern. 
Dat het heil alleen verloopt via de weg van verwonding, van onvolmaaktheid en vernedering lijkt misschien aanstootgevend, maar is werkelijk de ‘goede boodschap’ in een door succes geobsedeerde cultuur.”

Voldoende reden dus om de handschoen die Huttinga werpt op te pakken en de confrontatie met dit boek van Halík aan te gaan. Dat doen we op een viertal avonden. Op de eerste avond maken we kennis met elkaar, verkennen we het boek en stellen we het leesprogramma samen. Er is ruimte voor ongeveer 15 mensen. Of kijk ook bij de Interkerkelijke Cursus op blz. 9 over dit boek.

Waar ?                   De Schakel, Wilnis
Wanneer ?            Dinsdag 24 september, 5 november, 14 januari en 25 februari, van 19.30 tot 21.00 uur.
Informatie:           ds Piet Ravensbergen, 06-51112285 predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Het boek à 19,95 dient door u zelf besteld te worden.

 

Weg van leven

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven;
houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.’
                                                           
Paulus, Galatenbrief 5: 1 (NBV)

In ‘De Morgenster’ gaat het project Weg van Leven van start. Hierin staat de innerlijke weg centraal die elk van ons gaat in het concrete leven van alledag, met zijn vreugde en verdriet, verwondering en ontreddering, vinden en verliezen, weten en twijfelen, slagen en falen, verbondenheid en eenzaamheid.

Weg van Leven is een project voor persoonlijke verdieping en gezamenlijk geloofsgesprek. Het project wil mensen helpen de aanspraak van God in hun leven te onderscheiden en zich er aan toe te vertrouwen. Een vast onderdeel is de lectio divina, een meditatieve vorm van bijbel lezen.

Er is een werkschrift (à 3,50) beschikbaar met teksten, beelden en geestelijke oefeningen rond zeven thema’s, ontleend aan de trefwoorden geloof – hoop – liefde: genade, verlangen, overgave, vrucht dragen, volharden, liefhebben, dankbaarheid.

De bijeenkomsten zijn op woensdagmorgen van 9.45 – 11.45u.:

9 oktober, 6 november, 11 december, 15 januari, 12 februari, 11 maart, 15 april in ‘De Morgenster’, Vinkeveen.
Er kunnen 12 personen meedoen.

Informatie: ds Bram-Willem Aarnoutse, ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Ik buig in liefde en dankbaarheid voor het mysterie en ik open mijn hart vol mededogen voor al wat leeft”

 

In gesprek met de evangelisten Lucas en Matteüs
 
volgens het oecumenisch leesrooster

Gedurende de herfst- en winterperiode wil ik graag weer met belangstellenden uit De Ronde Venen de evangelietekst van het leesrooster lezen. 
Eerst tot Advent uit Lucas en vanaf Advent collega Matteüs. Wat heeft deze evangelist, vanuit zijn context en doelgroep, ons vandaag nog te zeggen en kan wat hij schrijft bijdragen aan het geloofsgesprek dat we als leesgroep voeren? Lukt het Matteüs om ook ons te raken in deze overvolle tijd?

We lezen met het oog op onszelf én op de verkondiging van een aankomende zondag.

Wat zou er vanuit de tekst gezegd en verkondigd moeten worden binnen de actualiteit van nu? Eén van de vragen die we als leesgereedschap hanteren om tot verstaan te komen. Leest u weer met mij mee? Ook nu verheug ik me erop!

Waar ?                De Schakel, Wilnis
Wanneer ?         dinsdagen 1 oktober, 3 december en 18 februari
                           donderdagen 14 november, 16 januari en 19 maart,  van 19.30 – 21.00 uur.

Informatie:        ds Piet Ravensbergen, 06-51112285 predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

Raak de wonden aan. Over niet zien en toch geloven

Interkerkelijke Cursus

Een serie ochtenden over het boek Raak de wonden aan van de Tsjechische priester Tomáš Halík onder leiding van Henk Oudshoorn.

Uitgangspunt is het bijbelgedeelte Johannes 20: 24-29:
Thomas, een van de discipelen van Jezus, heeft moeite te geloven dat Jezus verschenen is aan de andere discipelen. Dan verschijnt Jezus weer en zegt tegen Thomas: ‘Raak mijn wonden aan’.

Voor velen is dit gedeelte uit het evangelie een troost, omdat Jezus zijn begrip toont als het moeilijk is voor Thomas om te geloven. Er is bij Jezus begrip en genade als wij moeite hebben te geloven.

Maar er is nog een andere boodschap voor ons in dit Bijbel-gedeelte. Wanneer je in gedachten de wonden van Jezus aanraakt dan kan er iets met je gebeuren. Ook als je bij je naaste wonden aanraakt kan er iets gebeuren in de relatie met die naaste en jou. Zo heeft ieder Bijbelgedeelte een geheim.

In deze cursus gaan wij met elkaar op zoek naar het geheim van het aanraken van wonden. En gaan wij in gesprek met elkaar.

Onze groep bestaat uit ongeveer 20 deelnemers.
Gaat u met ons samen op zoek? Van harte welkom.

Waar?                   ‘Irene’, Janskerk / De Rank, Mijdrecht.

Wanneer ?          Op woensdagochtend 2, 9, 16, 13 en 30 oktober;
       
6, 13 en 20 november, van 9.45 – 12.00 uur.

Informatie:         Henk Oudshoorn, 281316 of Nel Pauw, 284210.

 

 God zijn. Een oefening in bescheidenheid

Een avond met Jean-Jacques Suurmond

Suurmond – bekend als columnist (Trouw), predikant, gestalttherapeut, supervisor, coach en geestelijk begeleider,  publicist – onderzoekt in zijn werk de grens met anderen en met God.

Zijn nieuwste boek God zijn (2017) staat deze avond centraal en met dit boek zal ds Erick Versloot vanaf november een leeskring in Irene leiden.

Waar ?             De Rank, Mijdrecht
Wanneer?       Donderdag 10 oktober, 20 uur 
                           
toegang vrij, na afloop collecte

Informatie over deze avond en de leeskring daarna (die los van elkaar te volgen zijn):
ds Erick Versloot, 06-46723725 ds.erick@pgmijdrecht.nl

Dit boek is als een sprankelende, originele en diepzinnige reisgenoot en beschrijft een geloofsruimte die ik meer en meer zoek of die mij zoekt.’
Claartje Kruijff, predikant en Theoloog des Vaderlands

Het taalgebruik is verfijnd en beeldrijk. Inhoudelijk vallen de originaliteit en openhartigheid op.'
Nederlands Dagblad

 

Wekelijks gebedsmoment in de Janskerk te Mijdrecht

Samen bidden?
Aan de ene kant is dat soms een drempel en aan de andere kant is mijn ervaring dat het ook bemoedigend en verrijkend kan zijn voor je geloof. Sinds een paar maanden komen we elke dinsdag om 19.00u. bij elkaar in de Janskerk, op het liturgisch centrum. We zetten een paar stoelen rondom het kruis, lezen een stukje uit de bijbel, zijn even stil en wisselen uit wat ons aanspreekt. Soms zingen we ook een lied. Daarna noemen we wat er leeft in de gemeente(n) en in onszelf en waar we voor zouden kunnen bidden. Vervolgens bidt wie dat wil voor een gebedspunt. Niet lang en niet met moeilijke woorden, maar eenvoudig en soms een beetje stamelend. Een ander bidt in stilte. Alles is goed. We zijn inmiddels met een vaste groep van ongeveer zeven personen en verwelkomen bijna wekelijks nieuwkomers die een keertje of af en toe mee komen bidden.

Je bent van harte welkom!
ds Elise Jansen, ds.elise@pgmijdrecht.nl

 

Met het oog op zondag

Op drie woensdagavonden (30 oktober, 18 maart en 13 mei) komen we van 19 tot 20 uur bijeen in één van de zalen van De Rank om de teksten voor de komende zondag door te nemen. We volgen het oecumenische leesrooster en lezen het Bijbel-gedeelte. In de stilte registreren we bij onszelf wat ons raakt, staan we stil bij wat er staat en waar het nu om gaat. De avond is geschikt voor een brede deelname van geïnteresseerden, immers het leesrooster wordt in veel kerken gevolgd. Op zondag luister je dan nog meer bewust naar wat er met de tekst is gedaan...
Wees welkom! Ook als je voor het eerst komt, want elke keer is de groep weer anders van samenstelling.

ds Erick Versloot

 

De eredienst in de protestantse en katholieke kerk:
verschillende
overeenkomsten

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.”
Paulus, Romeinenbrief 12: 1 (NBV)

Christenen komen al zo’n twee millennia bijeen op de Dag des Heren maar we doen het niet allemaal op dezelfde manier. De eredienst is met name na de Reformatie in de protestantse en de katholieke traditie sterk van elkaar gaan verschillen. Een enkele keer is er een oecumenische viering … dan vieren wij samen ons geloof. Protestanten kunnen dan genieten van de ‘RondeVeense kathedralen’ en katholieken kunnen de sobere intimiteit van de protestantse kerken ervaren.

maar waarom gaat in de katholieke kerk een belletje ?
wat is de betekenis van het buigen voor het altaar ?
wat doet de dominee en wat doet de priester?
wat betekent eigenlijk ‘eucharistie’ ?

Daarover gaat het dus: wat zijn de verschillen?
En ook: wat zijn de overeenkomsten?
Hoe ervaren we dat tijdens de viering?
Een avond dus over de liturgie ‘buiten’ en ‘binnen’.

Waar?            H. Hart van Jezuskerk, Vinkeveen
Wanneer?     Donderdag 24 oktober om 20 uur

Informatie:   zr Monica Raassen    sintjandedoper.cs@gmail.com

 

Excursie naar ‘het Achterhuis van Rotterdam-Zuid’

De Breepleinkerk in Rotterdam is de laatste tijd in het nieuws vanwege de orgelzolder waar, dankzij de moed van het kostersechtpaar en de dominee, drie joodse gezinnen de oorlog overleefden en waar zelfs een kind geboren werd in, zoals burgemeester Ahmed Aboutaleb noemt 'Het Achterhuis van Rotterdam'. Hij schreef erover in het essay 'Droom en daad'.

In de Breepleinkerk worden wij ontvangen met koffie, thee en een stroopwafel in een speciale expositieruimte. We zullen een korte documentaire te zien krijgen en kunnen spullen en foto's bezichtigen afkomstig van de orgelzolder in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Voor de lenigen is er gelegenheid om zelf de ladder op te lopen en de zolder met eigen ogen te aanschouwen.

 

Daarna is er de mogelijkheid om van 17 tot 18 uur een zangdienst bij te wonen in de kerk waaraan de bekende dirigent Martin Mans, het schitterende koor Voices, de Mijdrechtse organist Wim de Penning en ds Erick Versloot medewerking verlenen.

Zondag 10 november zijn wij welkom in de Breepleinkerk. We vertrekken vanaf Mijdrecht om 13.30 uur per auto vanaf het Haitsmaplein, Mijdrecht.

De kosten bedragen de reiskosten (in onderling overleg) en een bijdrage van 5 euro per persoon ter plaatse om de kerk en haar bijzondere verhaal in stand te houden.

Informatie en opgave (tot een week vooraf, maar liefst z.s.m.)
ds Erick Versloot 06-46723725

 

Christen en heiden (juli 1944)

Mensen gaan naar God in hun nood
smeken om hulp, vragen om brood en geluk,
verlossing van ziekte, schuld en de dood.
Zo doen ze allen, christen of heiden.

Mensen gaan naar God in zijn nood,
vinden hem dakloos, verarmd en veracht,
verzwolgen door zonde, zwakte en dood.
Christenen staan bij God in zijn lijden.

Naar alle mensen gaat God in hun nood,
verzadigt hun lichaam en ziel met zijn brood,
sterft voor christen en heiden de dood aan het kruis.
En beiden vergeeft hij.

Verzet en Overgave. Dietrich Bonhoeffer 75 (1906 – 1945)

Dietrich Bonhoeffer is voor velen een fascinerend en inspirerend christen. Dat is misschien niet helemaal te verwachten als hij in 1906 in het Duitse Breslau wordt geboren als zesde kind van een elitair gezin. Vader Karl is psychiater en moeder Paula onderwijzeres. Hij gaat, ondanks scepsis van zijn broers, theologie studeren en promoveert in 1927 op de sociologie van de kerk. Door zijn vele internationale contacten speelt hij een belangrijke rol in de internationale oecumene. Hij is één van de vooraanstaande figuren van de Bekennende Kirche, een beweging binnen de kerk in Duitsland die zich kritisch opstelt tegenover de nazi’s. Uiteindelijk zal zijn verzet tegen Hitlers nationaal-socialisme leiden tot zijn dood. Enkele weken voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 9 april 1945, wordt Bonhoeffer op persoonlijk bevel van de Führer opgehangen.

We schenken op enkele momenten in het 75ste sterfjaar van Bonhoeffer aandacht aan zijn leven en werken en het morele geloofskompas dat hij ons heeft nagelaten.

* Dinsdag 12 november

Prof. dr. Edward van ’t Slot, verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit, houdt een inleidende lezing over leven en werk van Bonhoeffer. Belangrijk voor onze beeldvorming rond deze theoloog en een impuls voor het gesprek over de betekenis van zijn leven en werk voor de actualiteit van nu.

Waar?                  De Schakel, Wilnis, om 20 uur

Informatie:       ds Piet Ravensbergen, 06-51112285 predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 * Donderdag 23 januari

Gedachten voor de doopdag van Dietrich W.R. Bethge’

Je wordt vandaag gedoopt tot christen. Al de grootse en oude woorden van de christelijke verkondiging worden over je uit-gesproken en het doopbevel van Jezus Christus wordt aan je voltrokken zonder dat je er iets van begrijpt.’

We lezen met elkaar de doopbrief uit mei 1944 die Bonhoeffer vanuit de militaire afdeling van de gevangenis te Berlijn-Tegel schreef aan zijn peetzoon, waarin hij reflecteert op zijn tijd en een klein program beschrijft van ‘hertaling’ van christelijke geloofswoorden. Een tijdsbeeld, vol bijbels verlangen. Wat zegt deze brief ons? Waar raakt hij aan onze vragen? 
De tekst wordt op verzoek vooraf via de e-mail toegezonden.

Waar?               De Morgenster, Vinkeveen, om 20 uur

Informatie:     ds Bram-Willem Aarnoutse, ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Donderdag 6 februari Bonhoeffer: zijn liederen en muziek

Dietrich Bonhoeffer speelde graag muziek en zong naar hartenlust. De liederen van Paul Gerhardt, die hij in zijn jeugd leerde, gingen in de gevangenis voor hem leven en spreken. Op deze avond vol muziek en liederen vertelt ds Erick Versloot de verhalen achter de liederen, zien we beelden, luisteren we naar ontroerende citaten en zingen we ook de liederen waar hij zelf hoop uit putte. Daarnaast zingen we ook nieuwe liederen die op zijn gedichten en gedachten zijn geschreven door de dichter Renée van Riessen en onlangs zijn uitgegeven in het prachtige boekje Bonhoeffer 75 door stichting ‘De Roos van Culemborg’.

Waar?            De Rank, Mijdrecht, om 20 uur
                         
ontvangst vanaf 19.30u.
                         
om 21.30 uur ontmoeten we elkaar bij een glas.
                        
Toegang gratis, collecte bij uitgang.

Informatie:  ds Erick Versloot, ds.erick@pgmijdrecht.nl

* Dinsdag 11 februari, speelfilm AGENT OF GRACE

 In deze aangrijpende film (regie Eric Till, 2014), die diverse internationale prijzen gewonnen heeft, volgen we Bonhoeffer in zijn laatste jaren, zijn aandeel in het Duitse verzet en zijn morele dilemma’s. Duitsland is in de ban van Hitler en de nazi’s. De Joden worden systematisch uitgeroeid en tegenstanders van het nationaal-socialisme worden opgepakt.
Wat kan ik in mijn eentje tegen zo’n regime beginnen? Mag ik de andere kant opkijken of moet ik echt iets doen?

Waar?     De Schakel, Wilnis om 20 uur

* Zaterdag 18 april : ‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’

Muziektheatervoorstelling door Kees van der Zwaard

 

Op 5 mei 2020 is het 75 geleden, dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen. Dan vieren wij de vrijheid. Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer zijn leven gaf voor die vrijheid. Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler. Hij werd gepakt, veroordeeld opgehangen, 39 jaar oud. Zijn onverzettelijkheid deelde hij met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela.

In antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ vocht Bonhoeffer tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen, om overgave, om liefde. In brieven en gedichten deed hij daarvan verslag.In deze door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheater-voorstelling volgt Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Tastend vanuit het besef dat elk mens zijn of haar eigen antwoord leeft op die vraag ‘wie ben ik?’

Hij speelt samen met violiste Roosmarijn Tuenter. Zij zal een tegenstem componeren en improviseren. En zij zal als Maria von Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn.

Waar?        De Janskerk, Mijdrecht om 20 uur

Toegang: 10 euro inclusief een drankje na afloop; jongeren tot 18 jaar gratis.

 

DE GESTORVENE ~ Ida Gerhardt

Zeven maal om de aarde gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zevenmaal om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan -
zeven maal, om met zijn tweeën te staan.

Lichtjesavond met muziek en poëzie op Allerzielen

Op zaterdag 2 november willen we in de Janskerk een avond organiseren waarin we met licht, muziek en woorden gedenken.

Het is dan mogelijk om vanaf 19.30 uur een kaars te plaatsen op een graf van het Janskerkhof.
Daarna begint om 20 uur een programma van vijf kwartier in de Janskerk waaraan de bekende muzikant Frank Baggerman en band medewerking verlenen met stijlvolle muziek.
Tussen de muziek door klinken er gedichten waarin dierbare doden worden herdacht en perspectief als toekomstmuziek doorklinkt.

Na afloop staat er een glas klaar en is er weer gelegenheid elkaar te ontmoeten in Irene, naast de kerk en nog een blik te werpen op het Janskerkhof waar de kaarsen branden...

Bij de uitgang kan een gave gegeven worden.
Een ieder is van harte welkom!

Informatie: ds Erick Versloot ds.erick@pgmijdrecht.nl of 06 467 23 725.

 

 Een rondleiding in de Voedselbank

De Diaconieën van verschillende kerken in De Ronde Venen steunen de Voedselbank. Dit kan door iedere maand een product in te zamelen binnen de gemeenten of jaarlijks één of meerdere grotere inzamelingen te houden.
Daarnaast worden er jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd voor de mensen die gebruik maken van de Voedselbank en zijn de opbrengsten van collecten in de erediensten regelmatig voor de Voedselbank bestemd.

Opnieuw willen we een ieder in de gelegenheid stellen om de Voedselbank in Mijdrecht eens van binnen te bekijken en te ervaren dat de Voedselbank veel meer doet dan alleen het uitdelen van de bekende Voedselpakketten.
Er is ook een Kledingbank en er wordt individuele ondersteuning aangeboden om er voor te zorgen dat iemand structurele veranderingen in de leefstijl kan aanbrengen. De organisatie in De Ronde Venen mag zich dan ook Voedselbank Plus noemen.

U bent van harte welkom …

op dinsdag 5 november 2019 om 13.45 uur bij de Voedselbank, Eendracht 6 in Mijdrecht.

Informatie:   diaken Erika de Bruine, Ontmoetingskerk Wilnis
                         
erikadebruinevanselm@gmail.com, 0297-274446.

 

Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt

Over transgenders in de kerk

 

In juni verscheen het boek Wondermooi zoals U mij gemaakt hebt, een handreiking voor gelovige transgenders en werkers in de kerk. Onder redactie van Carl Buijs, Wielie Elhorst, Jolanda Molenaar en Heleen Zorgdrager, hoogleraar Systematische Theologie en Genderstudies aan de PThU, Amsterdam. We herkennen in de titel van het boek Psalm 139: 14.

In de media voor de zomer, o.a. in Trouw, verschenen meerdere interviews. Wat een lange weg hebben mensen soms te gaan, op zoek naar wie zij ten diepste zijn.
Wat een weerstand ervaren zij soms. Het gesprek over ‘anders zijn’ mag in de kerk in een sfeer van belangstelling, interesse en respect gevoerd worden. Het zal goed zijn om naar elkaars ervaringen en vragen te luisteren.

We nodigen graag ds Wielie Elhorst, protestants predikant in Bussum en predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap, uit om ons te helpen inzicht te krijgen over de problematiek en de vraagstukken voor gelovige transgenders en werkers in de kerk. M.n. pastores en pastorale ouderlingen zijn van harte welkom.

Eigenlijk het allerbelangrijkste is: er zijn voor mensen met (geloofs)vragen rondom seksuele oriëntatie en genderidentiteit.
En ik heb diep respect voor de Protestantse Kerk Amsterdam die zich met dit predikantschap aan het werk voor en met (christelijke) LHBT’s wil verbinden.” ds Elhorst

Waar?             De Morgenster, Vinkeveen

Wanneer?      16 oktober om 20 uur

 

Vertel, Lees, Speel en Zing van de Bijbel

Mirjam en Anita Vos verkennen de wereld van het Nederlands Bijbelgenootschap in woord, beeld en muziek op piano en viool.

Heeft u één of meerdere bijbels thuis?
Gebruikt u de Mijn Bijbel app op uw telefoon? Grote kans dat u een product van het Nederlands Bijbelgenootschap gebruikt. En misschien bent u wel donateur?  Sinds april 2019 werk ik op de uitgeverij van het Nederlands Bijbelgenootschap en ik wil u graag vertellen en laten ervaren wat wij doen.

Het wordt een gezellige avond, vol informatie, interactie en een leuke bijbeltest. Samen met Anita Vos zal ik de avond ook muzikaal omlijsten. 
Neemt u uw lievelingsbijbel mee? Van harte welkom!

Het Nederlands Bijbelgenootschap (1814) heeft als missie ‘de Bijbel dichtbij brengen’. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

Mirjam Vos is theologe, violiste en werkt bij het Nederlands Bijbelgenootschap

Waar?            De Rank, Mijdrecht

Wanneer?     Donderdag 21 november, 20 uur
                         
Toegang vrij, collecte na afloop.

 

Komt allen tezamen ! in De Ronde Venen

Vierde Adventszondag 22 december

 

Het begon met een droom van pastoor Gerard Griffioen: 'Wat zou het mooi zijn als vanuit allerlei richtingen mensen naar buiten treden en we elkaar ontmoeten rondom de positieve boodschap van kerst'. Die droom werd vorig jaar werkelijkheid.

Op zondagmiddag 22 december verzamelen mensen zich in de Ontmoetingskerk in Wilnis en de Janskerk in Mijdrecht.  Om 14.00 uur gaan de deuren open en klinkt er muziek. Na het aansteken van de kaarsen worden er adventsliederen gezongen. Om 14.30 uur gaan we naar buiten en met de muziek van Brassband Concordia voorop lopen we elkaar tegemoet in de richting van Driehuis.
Onderweg wordt er gestopt en gezongen en dan arriveren we om 14.50 uur bij de Johannes de Doperkerk in Driehuis. Daar houden we om 15 uur een Volkskerstzang onder begeleiding van Concordia.
Natuurlijk is het ook mogelijk om 15 uur de Volkskerstzang daar direct te bezoeken.  Daarna staat bij gunstig weer op het plein van Driehuis en anders in de prachtig versierde kerk warme chocomel en glühwein klaar en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Wees welkom, loop mee, zing mee, doe mee …

 

         

     

 

      

 

 

 

Op groene voet …

Wandelen is een mooie vorm om natuur te beleven en in gesprek te gaan: over de natuur, de rol van de mens in de Schepping en ons geloof. Natuurgidsen Yfke Zijlstra en Ineke Bams organiseren daarom voor de tweede keer een beleveniswandeling ergens in een mooi gebied in of vlakbij De Ronde Venen.
Er worden bijpassende teksten uitgesproken en er is ruimte voor gebed en gesprek. Uiteraard is er ook aandacht voor planten en dieren die ons pad kruisen.

De wandeling is gebaseerd op de beleveniswandeling van ‘Op Groene Voet’ van het Nederlands Bijbelgenootschap.
De wandeling is 4 à 5 km lang. 
Voor wat te drinken onderweg wordt gezorgd. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers. Bij meer belangstelling kan de wandeling later in het jaar worden herhaald.

Waar?             Locatie nog niet bekend

Wanneer?      Zondag 29 maart, 14 – 16 uur

Informatie:   Ineke Bams, ineke.bams@live.nl

 

Praatcafé ‘t Trefpunt

In ’t Trefpunt delen we onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar en komen met elkaar in gesprek hierover. Informeel, gezellig, maar ook serieus. Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Elke eerste vrijdag van de maand van 15 tot 16.30 u., Kerkstraat 23, Abcoude. Kosten: € 2,-, koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen.

Praatcafé ’t Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van de RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude.
Informatie:
www.cosmasendamianus.nl of 0294 - 281335.

 

Leeskring   Het numineuze
                       
Tjeu van den Berk

Heeft u ook wel eens zo’n ervaring gehad die ter plekke zin gaf aan het bestaan? Een ervaring die er gewoon was, niet rationeel maar alleen gevoelsmatig? Een kippenvelmoment? Een moment waarbij je je aangeraakt voelde? Het kan bijvoorbeeld gaan om een ervaring in de natuur, in een relatie met mensen of bij het zien van een kunstwerk of het horen van muziek.Theoloog Rudolf Otto vond er in 1917 een naam voor uit: het ‘numineuze’: dat wat onuitsprekelijk anders is.

Vooral in onze kinderjaren doen we numineuze ervaringen op, maar ook op latere leeftijd kunnen ze aanwezig zijn en ons ‘overvallen’. Ervaringen uit onze kinderjaren werken, zonder dat we ons dat bewust zijn, in ons verdere leven door. Daarom kunnen we ook ervaringen van anderen aanvoelen.

Tjeu van den Berk (1938) schreef er in 2005 een boek over. Aan de hand van dit boek gaan we ons vier avonden verdiepen in het numineuze. We bespreken met elkaar ervaringen die in het boek staan, maar er is uiteraard ook aandacht voor onze eigen ervaringen. En: wat doe je ermee?

Gespreksleider is Ineke Bams, lid van de Protestantse Gemeente Mijdrecht. Het lezen van het boek gaf haar veel herkenning van hoe zij het geloof ervaart. Ze is benieuwd hoe anderen dit boek en het numineuze ervaren.

Waar?           Afhankelijk van het aantal deelnemers in Irene
                       
of De Rank in Mijdrecht (maximaal 15 deelnemers)

Wanneer?  Woensdag 15 en 29 januari, 5 en 19 februari, van 19:30-21:30 uur

Informatie: Ineke Bams, ineke.bams@live.nl

Het numineuze door Tjeu van den Berk, € 24,99

 

Mozes, mijn held

 

Verrassend en verdiepend lezen in de Bijbel

Mozes is mijn held. Een geweldige man. Er zit zoveel kracht in de boeken die hij schreef. Mozes betekent ‘zoon van’. Velen droegen die naam in Egypte. Maar daar hoort nog een naam achter; de naam van de vader. Maar wie is de vader van Mozes? Dat is niet één of andere farao, dat is de God van Israël zelf. Daar komt hij uiteindelijk achter. Hij wordt door God getraind om het volk te gaan leiden. Mozes is een hele stevige man en hij komt ook op voor zijn volk. Als het volk van Israël het gouden kalf heeft gemaakt, terwijl de tien geboden nog maar nauwelijks in steen gebeiteld staan, is God zo kwaad dat Mozes Hem tot bedaren moet brengen. Uiteindelijk luistert God naar Mozes, echt geweldig! Dat God eigenlijk door Mozes op zijn plaats gezet wordt. Zo intens is de relatie tussen God en zijn volk. Mozes dacht: kom maar op God. Ik heb U wat te vertellen, U bent de God van de beloften aan Abraham, Isaäk en Jakob. Als U ons vernietigt, lachen de Egyptenaren zich rot.’

Zo beschreef prof.dr Piet van Midden het verhaal van Mozes in de Groeibijbel. Over hem deze intrigerende en verhelderende lezing.

Waar?         Janskerk, Mijdrecht
Wanneer? Woensdag 22 januari, 20 uur

 

De spiritualiteit van de Sagrada Família in Barcelona

Henk Butink uit Wilnis laat ons kennismaken met het levenswerk van de Spaanse architect Antoni Gaudí i Cornet (1852 – 1926): de wereldberoemde Verzoeningskerk in Barcelona, gewijd aan de evangelische boodschap van geloof, hoop en liefde.

Waar?         De Morgenster, Vinkeveen
Wanneer? Woensdag 18 maart, 20 uur

 

Oecumenische vieringen in De Ronde Venen

22 september      viering van de Vredesweek in de H. Hart van Jezuskerk, Vinkeveen om 10 uur

13 oktober           Taizéviering in de Cosmas en Damianuskerk, Abcoude om 10 uur

15 december       Adventsviering in de H. Antonius van Paduakerk, De Hoef om 10 uur

19 januari            viering van de Week van gebed om eenheid van christenen in ‘De Morgenster’, Vinkeveen om 10 uur www.raadvankerken.nl

26 februari          Aswoensdagviering in De Ontmoetingskerk, Wilnis en De Rank, Mijdrecht, elk om 19:30 uur

9 april                   viering van Witte Donderdag in de H. Antonius van Paduakerk om 19.30 uur

 

Viering Wereldgebedsdag 6 maart 2020 om 19 uur

De Wereldgebedsdag wordt iedere eerste vrijdag in maart gevierd in De Rank. Wereldwijd zijn christenen zo verbonden met elkaar: samen vieren, bidden, delen. Ieder jaar staan de gebruiken van een ander land centraal, dit jaar Zimbabwe.
Een verbindend initiatief, van harte welkom.
Neem eens een kijkje op www.wereldgebedsdag.nl.

 

Songs of Praise in de Janskerk

Elke derde zondag van de maand kunt u om 19 uur terecht voor een ontspannen en inspirerend uurtje zingen bij orgel of piano.
Van harte welkom !

 

Adressen

Rooms Katholieke parochie St. Jan de Doper Vecht en Venen
                Centraal Secretariaat:
               Kerklaan 2, 3645 EV Vinkeveen, 0297-265046
               www.stjandedoper-vechtenvenen.nl

HH Cosmas & Damianuskerk & Trefpunt voor Levenskunst
               Kerkstraat 23, Abcoude
               H. Antonius van Padua, Oostzijde 45, De Hoef
              H. Johannes de Doper, Driehuisplein 1, Mijdrecht/Wilnis
              H. Hart van Jezus, Kerklaan 2, Vinkeveen

Protestantse Gemeente Abcoude
             Dorpskerk, Kerkplein 45
            ’t Hoogt, Kerkplein 32
             www.dorpskerkabcoude.nl

Protestantse Gemeente Mijdrecht
            ‘Irene’ bij de Janskerk, Kerkstraat 11
             De Rank, Prins Bernhardlaan 2
             www.pgmijdrecht.nl

Protestantse Gemeente ‘De Morgenster’ Vinkeveen – Waverveen
            Herenweg 253
            www.morgenstervinkeveen.nl

PKN Ontmoetingskerk & De Schakel, Wilnis
           Dorpsstraat 20
           www.pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

Ook dit jaar zullen de inwoners van De Ronde Venen de I.K.O.-kerstkaart ontvangen. Een hartverwarmende uitnodiging om het Licht van Kerst te vieren. De geboorte van Jezus Christus maakt een nieuw begin mogelijk. Van harte welkom in de kerk.

 

Morgengebed              Dietrich Bonhoeffer, 1943

In de vroegte roep ik tot u, o God.
Help me bidden
en al mijn gedachten te wijden aan u.
Ik kan het niet alleen.

In mij is het donker, maar bij u is er licht,
ik ben eenzaam, maar u laat mij niet in de steek,
ik ben angstig, maar u steunt mij,
in mij is onrust, maar bij u is er vrede,
ik ben verbitterd, maar u bent geduldig,
ik kan uw wegen niet begrijpen,
maar u kent de weg die ik gaan moet.

Vader in de hemel,
ik loof u en dank u voor de rust van de nacht,
ik loof u en dank u voor de nieuwe dag
ik loof u en dank u voor al uw goedheid en trouw
in het leven dat achter mij ligt.
U deelde veel goeds aan mij uit,
laat mij nu ook het zware gewicht uit uw handen ontvangen.
U laadt niet meer op mijn schouders dan ik kan dragen.
U weet wat het allerbeste is voor uw kind.

Jezus Christus, mijn Heer,
U was net als ik arm ellendig, gevangen verlaten,
ieder menselijk lijden kent u.
U blijft bij me, als niemand mij nog helpt,
U vergeet me niet en zoekt me,
U wilt dat ik u zie en me omkeer naar u.
Heer, ik hoor uw roepstem, ik volg u. Help mij.

Heilige Geest,
schenk mij geloof, dat me van wanhoop en zonde verlost.
Schenk me de liefde tot God en de mensen,
die alle haat en verbittering doodt,
schenk me de hoop, die me bevrijdt van depressie en vrees.
Leer mij Jezus zien en zijn wil doen. Amen.

Geplaatst door: Verloop
op 21 November, 2019 in