Kerkenraad

 

De Kerkenraad geeft leiding aan onze gemeente en wordt gevormd door ambtsdragers: een aantal ouderlingen, diakenen en onze predikant.
Samen denken we na over het beleid en voeren dat ook met elkaar uit. Gezamenlijk draagt de Kerkenraad verantwoordelijkheid voor de gemeente.
Naast het besturen maken we ook tijd om het geloofsgesprek met elkaar aan te gaan en tijd voor bezinning.
Dat vinden we belangrijk.

Doordat elke ouderling en diaken in een Taakgroep zit, blijft er nauw contact met elkaar. Goed om op deze manier met elkaar te overleggen en op de hoogte te blijven.
Bij ouderlingen ligt de nadruk op pastorale zorg: aandacht voor elkaar.
Bij diakenen ligt de nadruk op het omzien naar mensen in nood, verweg en dichtbij. Kijken wáár we kunnen helpen en hoe we dat gaan vormgeven.

De Kerkenraad:

  • Ds. Piet Ravensbergen          - predikant
  • Ingrid Schutte-Lettink           - voorzitter ouderling
  • Annemiek Vis-Brinksma       - secretaris ouderling
  • Ruud den Boer                         - voorzitter College van Kerkrentmeesters ouderling
  • Loes Corthals                           - voorzitter diaconie diaken
  • Erika de Bruine van Selm      - secretaris diaconie diaken
  • Rolf Verkaik                               - pastorale ouderling 65+
  • John Oostenbruggen              - pastorale ouderling 41 – 65
  • Femke Immerzeel                   - pastorale ouderling 21 – 40

Contact met de Kerkenraad: scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

 

Uitgelicht

Binnenkort

Uiterste inleverdatum kopy KerkVandaag

25 jan 2022 - 18:00

Eredienst zondag 30 januari

30 jan 2022 - 10:00

Ouderenmiddagen 2021/2022

3 feb 2022 - 14:30

Eredienst Zondag 6 februari

6 feb 2022 - 10:00

Kliederkerk

6 feb 2022 - 15:30

Koffie met een krakeling

15 feb 2022 - 10:00

Bijbelleesavond

15 feb 2022 - 19:30

God in de supermarkt afgelast

12 mrt 2022 - 14:00