KerkVandaag mei 2020

KerkVandaag mei 2020

Mei 2020 55e jaargang nr. 5
Digitale kopy dinsdag 26 mei vóór 18.00 uur naar e-mail: kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl

===============================================================================

Pastorale

Hoe lang nog

Hoe lang nog roept koning David uit in psalm 13. Is God hem vergeten, het duurt zo lang voordat een nieuw perspectief zich aandient? Hij schreeuwt het uit. Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag en nacht?

De psalm gaat natuurlijk niet over de hoelang vraag die velen zich in deze tijd stellen in de hoop op een antwoord dat aangeeft wanneer er een einde komt aan maatregelen en beperkingen die het gevolg zijn van het virus dat wereldwijd rondwaart.

Maar toch roept de psalm, juist nu in deze onbestemde tijd, bij mij een gevoel op van moeten wachten op een teken dat het einde in zicht komt. In een andere context gaan teksten zomaar anders resoneren en valt het op dat woorden, ook uit de Schrift, in de ene situatie geheel anders kunnen klinken dan in een andere. Die klankervaring hebben we ook een paar maal benoemd in de kerkdiensten bij de verhalen uit Exodus die gedeeld werden met de kinderen van de kindernevendienst. Alsof ze voor dat specifieke moment geschreven waren.

En misschien zijn ze dat ook wel. Voor dát moment én voor vele andere momenten die nog in het verschiet liggen. Zolang verhalen en ervaringen van God met mensen, en van mensen met God, verteld worden kunnen ze je onverwachts raken en zomaar op een ander spoor zetten. Dan zijn het levende woorden geworden die tot jou spreken.

Lees je psalm 13 aandachtig uit dan klinkt aan het einde het perspectief waar David vanuit leeft: vertrouwen op de liefde, juichen om de redding die komt en zingen omdat hij geholpen werd.

Voor David en voor ons stellen we ons vertrouwen voor die redding op de Eeuwige, maar ik denk dat de Ene er geen enkel bezwaar tegen heeft om binnen ons vermogen God een handje te helpen en te werken aan andere tijden!

Algemeen

Van grond en vuur, oorlog, vrede en Pinksteren
Van grond en vuur zult Gij ons maken, dicht Huub Oosterhuis over het formeren van de mens. Je vindt het gedicht als lied 773 in ons Liedboek 2013. Wat direct opvalt is de krachtige inhoud van de tekst, wanneer je die afzet tegen twee belangrijke gedenk- en viermomenten in deze meimaand: 4 en 5 mei en Pinksteren.

Enerzijds gedenken we op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en allen die daarna door oorlogsgeweld om het leven kwamen. Volk dat in duisternis gaat, mensen met stomheid geslagen,…aldus Oosterhuis. Direct aansluitend vieren we dan dit jaar 75 jaar bevrijding en vrijheid van Nederland op en vanaf 5 mei 1945. …het zal geschieden, zegt Hij, dat zij weer glanzen als nieuw… Het lied van Oosterhuis is door de samenstellers van Liedboek 2013 geplaatst in de tijd van het kerkelijke jaar die we Voleinding noemen. Maar moeiteloos kan het ook verbonden worden met oorlog en bevrijding en met elke periode van moeite, verdrukking en onderdrukking waaraan een einde komt. Ook hier bepaalt de context de klankervaring van dat moment.

Anderzijds valt het feest van de Geest deze maand ook net nog in mei. Precies op 31 mei, de laatste dag én zondag van die maand, is het Pinksteren. Juist de woorden grond en vuur in het lied van Oosterhuis maken de parallellen tussen oorlog en vrede en Pinksteren groot.

Grond is van beneden en daarvandaan reiken wij naar boven. Van grond zijn wij en grond is de plek waar we het moeten zien te redden met elkaar. Dat kan een plek zijn waarin we oplaaien als een verwarmend vuur, maar ook een plek waar we elkaar het vuur te na aan de schenen leggen. Een louterend vuur dus, of juist een vuur dat verterend is. In een oorlog wordt gesproken van vriendelijk of vijandelijk vuur, geheel afhankelijk van het grondgebied waar jij je bevindt.

Vuur is van boven naar beneden, dat naar beneden reikt. Het vuur van Pinksteren dat de harten verlicht en ons laat spreken met tongen als van vuur. Vuurvogel van boven die voor ons beneden de grond onder de voeten wil zijn. Niet meer beklemd en verdeeld, niet meer in woorden gevangen. Eén en gekend en bevrijd, eindelijk mens zal ik zijn. Louterend vuur dat harten en geesten opent en wegleidt van grond die te heet onder de voeten is geworden.

Op de omslag van deze KerkVandaag kom je al deze elementen tegen: grond beneden waarop het vuur brandt, Geest die afdaalt komend van boven, en links en rechts onze Nationale Kleuren. Niet als kenmerk van Bloed en Bodem, maar omdat wij door Pinksteren uit grond én vuur gemaakt zijn tot niets minder dan Gods evenbeeld. Mensen van boven en beneden.

Gemeenteopbouw

Gemeentebrief
Sinds een aantal weken ontvangt u de Gemeentebrief. De brief is één van de initiatieven om met elkaar verbonden te blijven en elkaar op de korte termijn op de hoogte te houden van alles wat hoort bij gemeente zijn in haar breedste zin. Dat kan informatie zijn om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de dienst van zondag. Informatie waar je plantjes, puzzels of andere dingen kunt kopen, maar ook kan er met elkaar meegeleefd worden bij vreugde en verdriet.
Juist nu de diensten (nog) besloten zijn blijkt hoeveel er ongemerkt door gemeenteleden gedeeld wordt rond de zondagse samenkomsten en waarin we met elkaar meeleven. Daarom de uitnodiging om van deze Gemeentebrief gebruik te maken als bindmiddel in het omzien naar elkaar, maar ook de oproep om een ouderling, diaken of de predikant te benaderen als er pastorale aandacht nodig is voor uzelf of voor anderen. Dat is geen bemoeizucht maar getuigt van verantwoordelijkheid voor elkaar. Pastorale informatie is en blijft ten allen tijde vertrouwelijk.

Bel- en mailpastoraat
Met diverse mensen heb ik de afgelopen weken via mail en met name via de telefoon contact gehad. Het is fijn dat die mogelijkheid bestaat, maar ideaal is het niet. Wat ik mis is de visuele communicatie, of momenten van stilte in een fysiek gesprek waarin juist van alles gezegd wordt.
Aan de telefoon voelt stilte al snel als ongemakkelijk en omdat de gesprekspartners niet zien hoe ze op elkaar reageren is het lastiger de diepte te vinden die in een goed gesprek bereikt kan worden.
Desalniettemin ben ik blij met wat er is aan mogelijkheden en hoop ik dat we elkaar weten te vinden als dat nodig is.

Kan ik nog iets meer betekenen?
Nu de eerste weken van anders dan anders gemeente zijn voorbij zijn ontstaat er een soort gewenning in wat bovenal toch uitzonderlijk is en moet blijven. Dat wordt op meerdere plekken zo ervaren. Vanwege de intelligente lockdown moest er eerst van alles geregeld en georganiseerd worden om werk- en andere processen zo goed mogelijk door te laten gaan. Dat heeft veel tijd en vaak ook energie gevraagd. Voor onze gemeente is dat natuurlijk niet anders.
Maar nu we wat langer onderweg zijn, en het er niet naar uit ziet dat we binnen afzienbare tijd weer terug zijn op het oude vertrouwde niveau zoals we dat gewend waren, rijst de vraag hoe we verder gaan en hoe ik mijn tijd zo goed mogelijk kan besteden in deze uitzonderlijke situatie. Misschien heeft iemand daar een suggestie voor. Concreet gevraagd: heeft u een idee dat ook te realiseren is, bijvoorbeeld een gesprekskring via Zoom, of heeft u voor mij suggesties waarin ik iets meer, of op een andere wijze kan betekenen voor de gemeente, geef dat dan door. Ik hoor het graag, want: samen zijn we de gemeente, toch?

Bij de erediensten

Zondag 3 en 10 mei
Op zondag 3 mei is onze ‘oud’ predikant ds. Gerda Jongsma de gastvoorganger en een week later is dat ds. de Winter uit Nigtevecht. We rekenen en vertrouwen met elkaar op goede en inspirerende diensten en verwelkomen hen van harte in ons midden.

Hemelvaart 21 mei
Hemelvaart valt altijd op een donderdag, 40 dagen na Pasen en tien dagen voor Pinksteren, dit jaar op 21 mei. We zullen dit jaar het stukje tekst van Lucas 24:49-53 lezen. Daar wordt heel kort beschreven hoe Jezus van zijn leerlingen afscheid neemt. Slechts één enkele zin meer dan in het evangelie van Marcus. Matteüs noemt het in zijn geheel niet. Alleen Johannes heeft een uitgebreid verhaal over Jezus’ hemelvaart.
In de vieringen lijkt Hemelvaart een verloren plek te hebben tussen Pasen en Pinsteren.
Misschien weten we er niet goed raad mee, of niet goed wat we er over zeggen moeten, maar toch kan het geen Pinksteren worden als er geen Hemelvaart is. Uit de teksten blijkt dat Hemelvaart een blij gebeuren is, noodzakelijk om ruimte te scheppen voor de Geest die komt. We horen van leerlingen waar Jezus zegenend afscheid van neemt en hoe zij terug keren in grote vreugde. Een feest dus om naar uit te zien, laat maar waaien die Geest!

Wezenzondag 24 mei
De zondag na Hemelvaart is de 7de zondag na Pasen , met Paaszondag dus de 50ste dag en heet Exaudi (verhoor). Letterlijk vertaald uit het horen. De stem van Jezus is niet langer hoorbaar, het woord is vanaf heden aan de leerlingen en in hun voetspoor nu aan ons. In de kerkgeschiedenis heeft deze zondag de naam Wezenzondag gekregen. Begrijpelijk, maar inhoudelijk vreemd natuurlijk. Jezus is ten hemelgevaren, maar laat ons niet verweesd achter. De centrale tekst bij deze dag is Johannes 14:18: Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Voorganger op deze zondag is collega ds. Elise Jansen uit Mijdrecht

Pinksteren 31 mei
Op de laatste dag van mei valt Pinksteren, het feest van de Geest. Omdat ik zelf in die periode vakantie heb zal in deze dienst ds. Esveldt uit Amersfoort voorgaan. Misschien is dit wel de laatste dienst die besloten zal zijn en mogen en kunnen we weer algemeen toegankelijke diensten houden. Maar hoe dan ook, besloten of niet, de Geest van Pinksteren laat zich niet vangen. Zij wil ons blijvend inspireren, waar we ook zijn.

Meeleven

Omzien
In de eerste Gemeentebrief, deed ik een oproep om naar ouderen, maar ook jongere gemeenteleden om te zien door een kaartje in de bus, een mailtje of andere vormen van aandacht. Nu onze maatschappij en dus ook de kerkelijke gemeente nog gedurende een langere periode intelligent gesloten blijft herhaal ik die oproep graag. Laten we oog en aandacht houden voor elkaar, voor ‘gezonde’ en voor ‘zieken’, in ons doen en bidden.

In Memoriam

Ds. Meindert Dijkstra
In de nacht van de Paaswake, zaterdag 11 april, overleed geheel onverwachts onze oud-predikant ds. Meindert Dijkstra op de leeftijd van 74 jaar. Ds. Dijkstra was kort aan onze gemeente verbonden, van mei 1990 tot januari 1992, voordat hij aan de universiteit van Utrecht werd benoemd tot docent Oude Testament. Zijn volle inzet, uit liefde tot God en de gemeente, is voor velen van ons tot steun geweest. Ds. Dijkstra heeft een actief en gevuld leven geleefd, waarin hij zich op vele wijzen en plaatsen heeft ingezet als werker van het Koninkrijk. Zo werd hij uitgezonden naar Egypte waar hij werkte onder christenen van de Koptische Kerk, zat hij in verschillende commissies met betrekking tot het Joods-Palestijns vraagstuk en heeft hij talrijke publicaties op zijn naam geschreven.
Donderdag 16 april is er in de afscheidsdienst stilgestaan bij zijn leven en sterven. Aansluitend is hij bij zijn eerste vrouw Coby in Diepenveen begraven.
Op zondag 19 april hebben we in de viering zijn naam genoemd en in onze voorbede voor het aangezicht van de Eeuwige gebracht. Laten we bidden om steun en troost in momenten van leegte en gemis voor zijn vrouw Jolanda , hun kinderen en kleinkinderen. En om Gods helende nabijheid voor allen die rouwen om het plotselinge sterven van Meindert Dijkstra. Moge zijn naam en gedachtenis bij ons blijven als een warme glimlach op het gezicht.

Tot slot

Van 28 mei t/m 11 juni hadden Heleen en ik een vakantie gepland op de Griekse eilanden Samos en Padmos. Op dat laatste eiland zouden we met een kleine groep een programma verkennen dat mogelijk als groepsreis aan geloofsgemeenschappen kon worden aangeboden. Een reis met een verdiepingslaag.
Momenteel is het nog niet helemaal zeker, maar het ziet er naar uit dat deze reis geen doorgang kan vinden.
Dat betekent dat ik wel deze twee weken vakantie houd, maar dan in en om het eigen huis. Ik zal dus ook geen collega’s vragen te willen waarnemen in geval van crisispastoraat. Mocht het echt nodig zijn dan ben ik bereikbaar en beschikbaar voor pastorale bijstand. U kunt zelf wel inschatten wat crisis situaties zijn.

Met een hartelijke groet voor jullie allen, van hart tot hart en van deur tot deur, ds. Piet Ravensbergen

Werkdagen - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Het inloopuur in De Schakel - donderdag 14.00 -15.30 uur - is tot nader orde vervallen.

=========================================================================

Vanuit de taakgroepen

Abonnement kerkblad
Willen diegenen onder u, die geen lid zijn van onze kerk en ook niet financieel bijdragen, maar wel het kerkblad in 2020 weer wensen te ontvangen, hun bijdrage van € 15,00 overmaken op de bankrekening van de kerk, onder vermelding van “Kerkblad”, Voor mensen die het kerkblad per post ontvangen geldt een bijdrage van € 25,00.
Voor het rekeningnummer van de Rabobank, zie omslag kerkblad.

College van Kerkrentmeesters

===============================================================================

 

 

 

 

D iaconie 
Dienstverlening uit liefde tot God

Op het moment dat ik dit schrijf is het dinsdagmorgen
21 april. Ik denk dat iedereen benieuwd is naar de persconferentie van vanavond. Zullen de coronamaatregelen versoepeld worden? En hoe dan?
De diaconie houdt er bij de informatie in deze KerkVandaag rekening mee dat de besloten kerkdiensten zoals we die nu in de Ontmoetingskerk houden, nog blijven voortduren. Wanneer dit anders is, zal u daarover op de hoogte gebracht worden via de wekelijkse Gemeentebrief.

Dit betekent dat wij u vragen om uw bijdrage voor de (diaconale) collecten van de komende periode over te blijven maken op het bankrekeningnummer van de kerk NL 39 RABO 036 960 39 82 onder vermelding van het doel dat u wilt steunen en de zondag waarop dit op het rooster staat.
Wij volgen hierbij het landelijk rooster van de PKN.

Het gaat om de volgende doelen en zondagen:

3 mei: KIA - Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram in Nigeria
Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria.

10 mei: JOP Nederland - Jong en oud leren van elkaar.
Het initiatief “#Durfte” brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren en volwassenen in heel Nederland gaan samen aan de slag rond een gedeelde passie. Jongeren leren hierbij om meer dingen zelf te doen en hun verantwoordelijkheden te dragen. Jong en oud leren van elkaar, mede door gesprekken rond geloofsthema’s. JOP (Jong Protestant) ontwikkelt materialen om een #Durfte-groep te leiden. Collecteert u mee zodat JOP deze materialen verder kan ontwikkelen?

17 mei: Diaconaal Plaatselijk – Actie4Kids
Eind vorig jaar hebben we vanuit onze gemeente mee gedaan aan de Schoenendoosactie van Actie4Kids.Hoewel deze Actie vooral eind november/begin december in de belangstelling staat omdat dan de schoenendozen gevuld worden, wordt er het hele jaar door hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Om de schoenendozen goed gevuld te krijgen, is er veel vulmateriaal nodig en hier wordt het hele jaar door naar gezocht. De opbrengst van de collecte van vandaag kan hier een bijdrage aan leveren.

24 mei: KIA - Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen. Gunt u deze straatkinderen een nieuwe kans?

31 mei KIA (Pinksterzendingscollecte) - Steun in de rug voor jonge open kerk in Marokko
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Er komen steeds meer migranten in Marokko, velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan de migranten. Kerk in Actie steunt dit werk. Juist met Pinksteren vragen wij een bijdrage voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko.

Misschien vraagt u zich af, waarom er geen collecten ingepland zijn ter financiële ondersteuning voor organisaties die leiden onder de gevolgen van de coronamaatregelen. Wij hebben dit overwogen, echter op dit moment is er nog zoveel onduidelijk over wat de overheid gaat doen en wie er welke compensatie krijgen, dat we besloten hebben om hier in een later stadium aandacht aan te zullen gaan besteden. Van het Rode Kruis weten we zeker dat zij extra onkosten maken, vandaar dat we €250,- aan hen overgemaakt hebben.

We vragen ons af of er binnen de Ontmoetingskerk mensen met een baan zijn, zzp’ers of ondernemers die in de problemen zitten. Deze mensen willen wij graag helpen, dus laat het ons weten. We zullen in alle anonimiteit met deze hulpvragen omgaan.

In de vorige KerkVandaag hebben we aangegeven dat we voorlopig het product van de maand voor De Voedselbank wilden stopzetten. Echter nu de maatregelen langer duren en De Voedselbank eerder meer dan minder producten nodig heeft in deze tijd, hebben we een manier bedacht om dit toch weer op te kunnen pakken. Bij Loes Corthals (Beemdgras 26) en Erika de Bruine (Burg.v.Trichtlaan 12) zal vanaf 1 mei een mand in de tuin staan, waar u de producten in kwijt kunt. Het product voor de maand mei is blikken of potten groente en in juni shampoo. Uiteraard zijn alle andere houdbare producten hartelijk welkom. We hopen dat u ook op deze manier weer enthousiast met ons mee doet.

Vanaf deze plaats willen wij u heel veel sterkte wensen en nogmaals schroom niet om hulp te vragen. Vriendelijke groet namens de diaconie,

Erika de Bruine.

===============================================================================

 

 

 

Royale inzet toegestaan
ZWO-ers willen ervoor gaan

Terugblik 40-dagentijd.
Wat een vreemde tijd hebben we achter de rug.
Onze geplande sobere maaltijd kon door de maatregelen tegen het coronavirus geen doorgang vinden en het was alleen mogelijk tijdens de eerste twee zondagen van de 40-dagentijd voor het project van Kerkinactie “Sta op” in de kerk te collecteren. Gelukkig hebben nog een aantal kerkleden het bedrag, dat zij wilden geven, overgemaakt.
Het opgehaalde bedrag is: € 1204,10.
Bent u vergeten om deze mooie actie te steunen, dan kunt u alsnog uw bijdrage overmaken op ons banknummer.
Zendingscommissie der Gereformeerde Kerk Wilnis: NL30INGB0003959214.

De collecte voor ons project in Myanmar bracht op Witte Donderdag € 95,00 op. Hiervoor heel hartelijk dank.

Ook de schrijfactie voor gevangenen van 29 maart j.l. kon geen doorgang vinden, daarom hebben wij als ZWO-commissie de 50 kaarten namens u verstuurd.

Plantjesmarkt.
Helaas kan de plantenverkoop op het kerkplein dit jaar niet doorgaan. Daarom doen we het dit jaar anders. U kunt de planten tot 10 mei bestellen bij Alie Vis. Tel: 0297-274052 of email:avisvanvliet@casema.nl. De planten worden dan half mei bij u thuis bezorgd. Het bedrag van de planten kunt u overmaken op de rekening van de ZWO: NL30INGB0003959214 t.n.v. Zendingscommissie der Gereformeerde Kerk Wilnis. De opbrengst is voor ons ZWO-project van dit jaar: “The Leprosy Mission International Myanmar”.
Ook is het goed om de kwekers, die ons elk jaar weer voorzien van planten te steunen.

De planten die u kunt bestellen:

Geranium………………….... € 1,50
Hang-Geranium………….….€ 1,50
Oostenrijkse Hanggeranium. € 1,50
Begonia……………………... € 1,20
Zaai-Begonia……………….. € 0,60
Hang-Begonia………………. € 1,20
Surfinia………..…………….. € 1,75
Grote hangpot Surfinia……...€ 9,00
Petunia……………………… € 0,60
Million bells………………..... € 1,75
Bacopa……………………… € 1,60
Hang Lobelia……………….. € 1,50
Lobelia………………………. € 0,60
Margriet……………………… € 1,80
Hang Verbena………...…….. € 1,50
Zaai Verbena……………….. € 0,60
Lupine………………………. € 4,00
Brachicome…………………. € 1,50
Bidens………………………. € 1,50
Gaura………………………... € 1,80
Leeuwenbek………………… € 1,20
Salvia………………………... € 1,75
Mecardonia………………… € 1,70
Nemisia………………………€ 1,70
Kattensnorren……………….. € 1,75
Dahlia………………………... € 2,00
Sanvatalia…………………… € 1,50
Alysum………………………. € 0,50
Afrikaantje…………………… € 0,60
Diascia………………………. € 1,60
Aardbeien (doorbloeiers)…... € 2,00

Als u belangstelling heeft voor kruiden, dan kunt u dat ook doorgeven. Ik kan dan kijken, welke de kweker heeft.
Bij de bestelling kunt u aangeven welke kleuren u wilt.

Namens de ZWO-commissie,
Alie Vis en Ineke Vrielink.

 

Vacature lijst
Functie

Taakgroep/commissie

Contactpersoon

Ouderling kerkrentmeester

Commissie van Kerkrentmeesters

Willem Engel

Ouderling of contactpersoon

Publiciteit

 

Annemiek Vis

Ouderling

TG Eredienst

ds. Piet Ravensbergen

Diaken/jeugddiaken

Dienst aan Kerk en Samenleving

Erika de Bruine

Meedenker

 

Taakgroep Vorming en Toerusting

ds. Piet Ravensbergen

 

Van binnen…..

Bericht van het Ouderencomité

Vanaf half maart zijn onze ouderenmiddagen vervallen vanwege het corona-virus. Aangezien de kopy voor het kerkblad van mei op 21 april ingeleverd moet worden en wij, ouderen, in een risicogroep zitten, hebben wij toch maar besloten om alle overige middagen van dit seizoen te laten vervallen.

Als comité gaan wij, zo snel als mogelijk is, een mooi programma in elkaar zetten, zodat we op 10 september hopelijk kunnen gaan starten.

Ik zou u een tip van Joke van Diemen, die op 28 mei ons seizoen zou afsluiten met het stoelhonkbalspel, willen doorgeven: vanaf 22 april start op kanaal 41 van RTV De Ronde Venen om 10.30 – 11.30 – 14.30 – en 15.30 uur dagelijks een bewegingsoefening die u thuis kunt doen.
Speciaal voor ouderen. Een aanbeveling!

Wij zien u graag weer in gezondheid op 10 september.

Nel van Oudenallen, Gery van Leeuwen, Joke Honig, Lenie Treur en Trudi de Vries

=========================================================================

Kamp Woudenberg

Beste kampgangers/ouders/verzorgers,

De voorbereidingen voor kamp 2020 waren al even bezig toen ook Nederland te maken kreeg met het Corona virus. Naar aanleiding van de persconferenties moeten we helaas de conclusie trekken dat Kamp Woudenberg 2020 niet door kan gaan. Evenementen, waar we als kamp onder vallen, zijn tot 1 september afgelast. Wij vinden het ontzettend jammer, maar moeten de gezondheid van een ieder voorop stellen. Voor nu: blijf gezond en laat je niet gek maken deze zomer, dan zien wij jullie hopelijk volgend kampjaar graag terug in Woudenberg!

Groetjes,
De leiding van Kamp Woudenberg

kampwoudenberg@gmail.com

===============================================================================

Puzzel en Boeken verkoop

Misschien heeft u de kar al zien staan met puzzels op de Burgemeester Padmosweg 116. Hier kunnen puzzels gekocht worden en de opbrengst is voor de Ontmoetingskerk.
Wegens groot succes zijn we hard op zoek naar puzzels om te verkopen voor de kerk. Dus mocht u nog ergens puzzels hebben liggen waar u niks mee doet en eigenlijk wel kwijt wil, kunt u ze inleveren op Padmosweg 116 of Padmosweg 147

Hartelijk dank!!

 

Kindernevendienst:

van Pasen naar Pinksteren
Wij hebben net het Paasfeest en het feest van de bevrijding van het volk Israel gevierd. En nu gaan we op weg naar Pinksteren. Om in het beloofde land te komen moeten de Israëlieten nog een lange reis maken. Dat wordt een lange zoektocht door de woestijn, waar niets zeker is. Vanaf Pasen lezen we hoe het verder gaat met het volk tijdens die lange tocht door de woestijn. En keer op keer bevrijdt God het volk: van honger, van dorst, van wanhoop en verdriet. Ze moeten leren om van dag tot dag te leven en de God die ze eigenlijk nog niet zo goed kennen, leren vertrouwen. Maar we mogen vertrouwen op zijn naam: “ik zal er zijn’. Toen en nu in onze onzekere tijden.
Om vol te houden hebben we feesten nodig, om te vieren wat er is, om stil te staan bij wat we ontvangen en om hoop te houden.
Met Pinksteren vieren we zo’n feest. Het feest van de Geest. En het verhaal van het Koninkrijk van God klinkt hier in door. De komende weken zullen we tijdens de dienst op zondag ook het verhaal voor de kinderen vertellen.

Namens de KND,

Pieta Lettink

=========================================================================

van Buiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten 2020

Zolang de door de overheid aangekondigde maatregelen ter voorkoming van besmetting van het coronavirus gelden, zullen er s zondags besloten diensten worden gehouden, met een maximum van 10 aanwezigen. Deze diensten zijn te beluisteren via kerkradio en internet, www.pknontmoetingskerkwilnis.nl
Ook de liturgie van deze diensten kunt u op de website vinden.
U klikt hiervoor op Eredienst, links in uw scherm. Hierna klikt u onderaan de tekst op de regel Eredienst ….. van de zondag die u wilt beluisteren en vervolgens ziet u weer onderaan de tekst hoe u de liturgie kunt openen.

Wilt u een bijdrage voor de collecten geven, dan kunt u dit overmaken op de bankrekening van de kerk: NL39RABO0369603982 t.n.v. penningm. Geref. Kerk Wilnis, onder vermelding van het doel dat u wilt steunen en de zondag waarop dit op het rooster staat.

Zondag 3 mei
10.00 uur : ds. G. Jongsma, Staphorst
Kindernevendienst : “Als het kwaad toeslaat”, Exodus 17
Collecten : 1. KIA - Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram in Nigeria
                   
2. het kerkelijk werk
 

Zondag 10 mei
10.00 uur : ds. A. de Winter, Nigtevecht
Kindernevendienst : “Mooi en spannend”, Exodus 19
Collecten : 1. JOP Nederland - Jong en oud leren van elkaar
                 
2. het onderhoud van de gebouwen

 

Zondag 17 mei
10.00 uur : ds. P. Ravensbergen
Kindernevendienst : “Tien keer beter”, Exodus 20
Collecten : 1. Diaconiaal plaatselijk: Actie4Kids
                   
2. het kerkelijk werk

 

Donderdag 21 mei Hemelvaart
10.00 uur : ds. P. Ravensbergen
Collecten : 1. het kerkelijk werk
                  
2. het onderhoud van de gebouwen

 

Zondag 24 mei
10.00 uur : ds. E. Jansen, Mijdrecht
Kindernevendienst : “Veel te vieren”, Exodus 23
Collecten : 1. KIA - Nieuwe kansen voor straatkinderen In Oeganda
                   
2. het onderhoud van de gebouwen

 

Zondag 31 mei
10.00 uur : ds. JJ. Esveldt, Amersfoort
Kindernevendienst : “Versta je mij?”, Handelingen 2
Collecten : 1. KIA (Pinksterzendingscollecte) - Steun in de rug voor jonge open kerk in Marokko
                 
2. het kerkelijk werk

 

Zondag 7 juni
10.00 uur : dhr. M. Brederoo, Harmelen
Kindernevendienst : “Als het kwaad toeslaat”, Exodus 17
Collecten : 1. het kerkelijk werk
                  
2. het onderhoud van de gebouwen

 

Agenda

D insdag 5 mei
- Moderamenvergadering, aanvang 19:30

Zondag 10 mei
- laatste dag bestellen plantjes bij Alie Vis

Maandag 18 mei
- kerkenraadsvergadering, aanvang 19:30

Dinsdag 26 mei
- Laatste dag inleveren kopy, vóór 18.00 uur 
de volgende is op 23 juni

 

Geplaatst door: Verloop
op 29 April, 2020 in