KerkVandaag november 2023

November 2023 58e  jaargang nr. 10
Digitale kopy dinsdag 28 november vóór 18.00 uur naar e-mail:
kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

Speldenprikje

Godsbeeld, een beeld van God

Als ik vroeger met de kinderen naar mijn ouders ging reden we langs een beeld van een ezel. Vaak hoorde ik vanaf de achterbank: ‘je mag toch geen beeld van God maken?’ De zin ‘gij zult geen gesneden beeld maken’ werd best letterlijk doorgevoerd.
Ik moest er ineens aan denken toen ik de avond met Arianne Geudeke bijwoonde. Het ging daar over je Godsbeeld. Door middel van 52 kaartjes, want in de Bijbel staan 52 Godsbeelden genoemd, spraken we, in een kleine groep, wat we van een Godsbeeld vonden. Was het waardevol? Of was het verwarrend?
Is God: De Bron, Liefde, Het verbond, Het brood en ga zo maar door. In de kleine groep mensen ontstonden waardevolle gesprekken. Heel mooi om op deze manier met elkaar in gesprek te zijn. Komt u een volgende keer ook?
Hoe mooi is het dan als er de zondag daarna door dominee Gehrels wordt gesproken over “Geschapen zijn naar Gods beeld”. Dan is de cirkel rond.

Eeuwigheidszondag 26 november 2023

Eeuwigheidzondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en tevens de zondag voordat de adventstijd begint. In 2023 valt deze dag op zondag 26 november. In de PKN Ontmoetingskerk gedenken wij tijdens de kerkdienst op deze zondag de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.  We noemen de namen van de gestorvenen. We denken aan de mensen die we missen. Eeuwigheidzondag doet ons stilstaan bij ons broze en kwetsbare bestaan - een mensenleven is eindig. Tegelijk zit in het woord ‘eeuwigheid’ troost: er is méér dan deze tijd, dit aardse bestaan. God kent ons leven en laat ons niet los, ook niet over de grens van de dood

In de kerk vertrouwen we onze doden toe aan Gods eeuwige liefde. Bij ons zijn dat dit jaar:

Gerard van Leeuwen
Geboren op 26-03-1959, overleden op 10-12-2022

Hermanna Engelina de Jong-Boeringa
Geboren op 26-03-1934, overleden op 02-04-2023

Cor de Haan
Geboren op 08-10-1941, overleden op 26-04-2023

Frank Brouwer
Geboren op 21-04-1928, overleden op 04-09-2023

Corrie Arendsen-Roosendaal
Geboren op 15-10-1945, overleden op 09-09-2023

Wij herdenken hen als gemeente samen met familieleden in de dienst op 26 november aanstaande.

https://youtu.be/56xsqBHYeUg

 

Vanuit de taakgroepen

Diaconie

Dienstverlening uit liefde tot God

Er staat heel wat op stapel binnen de diaconie de komende periode.Daarvan wil ik u nu graag een inkijkje geven. Meer informatie en actuele gegevens zullen we t.z.t. delen via de Gemeentebrief.

Het Engelenproject tijdens de Adventsperiode. Met dit project willen we, juist in de adventstijd waarin we leven in en vanuit de verwachting van de komst van Christus - omzien naar elkaar, omzien naar wie het in deze tijden moeilijk heeft, omzien naar elkaar en elkaars waardering uitspreken. Hoe? We kunnen een Kerstengel worden! In de vier weken van Advent breng je als kerstengel een kleine attentie/kaart bij iemand die om wat voor reden dan ook extra aandacht nodig heeft of waardering. Dit gebeurt anoniem. De eerste keer doe je als kerstengel een brief met uitleg bij de attentie/kaart zodat de ontvanger weet waar dit vandaan komt. Deze brief ontvang je van ons. Als kerstengel ga je in ieder geval vier keer naar het adres, alle weken van Advent een keer. En misschien ook wel op Kerstavond of met de Kerst. Het hele project is anoniem. Dit geeft je als kerstengel de gelegenheid om iets te delen wat je anders niet zo snel zou doen. De verrassing dat er onverwachts iets leuks in de brievenbus zit of aan de deur hangt is wat mensen vaak zo raakt. Wat je die vier weken brengt is afhankelijk van de kerstengel en van de ontvanger. De ene kerstengel gaat met al zijn/haar creatieve gaven aan de gang, een andere stopt iedere week een mooi gedicht in de bus, al dan niet met een chocolaatje. Het is afhankelijk van wat past bij de ontvanger. Je krijgt van ons een adres, maar als je zelf iemand weet, dan mag je die ook aan ons doorgeven. Wilt u Kerstengel zijn voor iemand? Geef u dan nu alvast op bij één van de diakenen? Of via diaconie@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Landelijke Collecte van Kerk in Actie ten behoeve van de kinderen in Oekraïne in de week van 20-25 november. Meld u zich aan bij een van de diakenen of via diaconie@pknontmoetingskerkwilnis.nl wanneer u een wijkje wilt lopen? De organisatie voor Vinkeveen en Wilnis ligt in handen van de Morgenster, waarbij Erika een ondersteunende rol heeft.

Actieweek voor de Voedselbank!
In de periode van 6 tot 14 januari wil de Protestantse Kerk in samenwerking met Kerk in Actie zoveel mogelijk dozen vullen voor de Voedselbank. De Voedselbank helpt zo’n 38.000 huishoudens. Als iedere gemeente van de Protestantse Kerk die week minstens 25 dozen vult, zijn die allemaal één week lang van voedsel voorzien. Dit is vergelijkbaar met de actie “Samen tegen Armoede”, die we in de 40-dagentijd gehouden hebben.

Regionale Kerk in Actie dag op 25 november in Gouda.
De opvolger van de landelijke diaconale dag. Loes en Erika gaan hier samen heen en hopen weer nieuwe inspiratie voor in de toekomst op te doen.

Bovenstaande actie “Samen tegen Armoede” is een voorbeeld van de inspiratie die we vorig jaar meegekregen hebben en ook de “Gast aan Tafel”- maaltijd van afgelopen september is een idee wat ons vorig jaar op de regionale dag aangereikt is. We hebben er nu al heel veel zin in. Het werkt heel motiverend om een dag op te trekken met diakenen uit de regio.

Naast de aankondiging van bovenstaande activiteiten, volgt hieronder de gebruikelijke informatie van onze “reguliere” werkzaamheden. Het product van de maand voor De Voedselbank en de bestemming van de collecten.
Het product voor de maand november is erwten en wortelen in pot en voor december mosterd.

Wat de diaconale collecten betreft, vragen wij u de volgende doelen een warm hart toe te dragen door de betreffende zondagen uw gaven te geven of een bedrag over te maken op de inmiddels bekende bankrekeningnummers. Vanaf deze plaats willen wij u hartelijk danken namens de verschillende organisaties.

Zondag 5 november: KIA Zending Colombia
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun pastorale en diaconale werk doen. In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Ze geeft cursussen aan de studenten en onderzoekt met hen wat er leeft in samenleving én kerk. Studenten kunnen op de Baptisten-universiteit praktische cursussen volgen die onder andere gaan over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel Bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat. Ook lopen studenten stage. Ze geven bijvoorbeeld in de havenstad Buenaventura aan de hand van Bijbelverhalen een cursus persoonlijke vorming aan zestig jongeren uit een achterstandswijk. Ze leren de jongeren steviger in hun schoenen te staan om te voorkomen dat ze in de (drugs)criminaliteit belanden. Met deze praktische cursussen en stages rust Jeannet Bierman toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Zondag 12 november: KIA Libanon
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Veel jongeren zijn door alle misère een doel in hun leven verloren. Het Manaracentrum biedt hen een veilige plek, ruimte om anderen te ontmoeten, tijd om met de Bijbel bezig te zijn, maar ook een opleiding waarmee ze praktisch aan de slag kunnen. Kerk in Actie steunt het werk voor kwetsbare jongeren in Libanon

Zondag 19 november: Oikocredit
Oikocredit investeert in microkrediet voor mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Dat betekent toegang tot leningen voor kleine ondernemers, die daarmee zélf aan hun toekomst kunnen bouwen.

Zondag 26 november: PKN Pastoraat
Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

Vanaf 3 december volgen we de collectebestemmingen zoals die aangegeven zijn binnen het Adventsproject van Kerk in Actie.

Een vriendelijke en bemoedigende groet, namens de diaconie,
Erika de Bruine.

 

December activiteiten vanuit de ZWO

Kerstmarkt in De Schakel op 9 december

Op zaterdag 9 december is er van 10.00 uur tot 14.00 uur een kerstmarkt in De Schakel. Er zijn verschillende activiteiten:

 • U kunt een kerststukje kopen.
 • U kunt heerlijke baksels kopen.
 • U kunt een tentoonstelling van kerststallen en kerstquilts bezoeken.
 • U kunt uw kerstversiering aanvullen met gebruikte kerstversiering.
 • U kunt een lekker kopje chocolademelk of koffie drinken.
 • En …………………….er is erwtensoep.

Vorig jaar was de kerkmarkt een enorm succes. Dat zien we graag weer en vragen aan u:

 • Wie wil bakken? Denk aan een cake, taart en koekjes.
  1. Wilt u uw baksel feestelijk verpakken zodat wij het kunnen verkopen?
 • Wie heeft tweedehands kerstspullen die verkocht kunnen worden? Denk aan kerstballen, pieken, slingers etc. Dit alles kunnen we verkopen en u kan komen snuffelen.

Graag aanmelden bij:
Alie Vis of Tineke Sytsema      

 • Wie heeft een kerststal die tentoongesteld kan worden?? Groot, klein, zelf gemaakt; het mag allemaal.
  Graag aanmelden bij Joke van Vliet

De opbrengst van deze kerstmarkt is voor een nog nader te bepalen goed doel. Ook daar zijn tips en ideeën welkom voor.

In het volgende kerkblad ontvangt u meer informatie, maar noteert u vast de datum: zaterdag 9 december.

Kunt u deze dag meehelpen? Laat dat dan ook weten.

Met groet, Alie Vis, Petra Heijkoop, Tineke Sietsema en Joke van Vliet

 

De ZWO van de Ontmoetingskerk doet mee aan de Schoenendoosactie

De versierde en gevulde dozen kunnen worden ingeleverd bij Tineke Sytsema, Burg. Padmosweg 68 op vrijdag 10 november tussen 14 en 17 uur of op afspraak

Verwerkingsperiode 2023
6  t/m 24 november van 9-12 en van 13 tot 17 uur 
Edisonweg nr. 6 in Woerden.

Tijdens de verwerkingsperiode in kunt u helpen bij het verzendklaar maken van de schoenendozen. Voordat ze verpakt worden in exportdozen, controleren we de inhoud van de schoenendoos.
Zo weten we zeker dat de spullen die in de doos zitten geschikt zijn voor de kinderen die ze ontvangen. Verder zorgen we ervoor dat de dozen gelijkwaardig gevuld zijn. De kinderen die de schoenendoos ontvangen hebben vaak nog nooit een cadeau gekregen! Dan is het extra belangrijk dat het een mooi cadeau is. Uit ervaring kunnen we zeggen dat het super leuk is om te doen, gezellig en het geeft veel voldoening. Na de controle van de schoenendoos is de eerstvolgende die de doos openmaakt een kind in Sierra Leone en geloof maar dat die daar blij mee is.

 Meer informatie en aanmelden om te komen helpen: https://www.schoenendoosactiewoerden.nl/verwerkingsperiode-2023

 

Kerststuk maken in De Schakel op 14 december met Alie Vis.

Op donderdag 14 december kunt u van 19.30 uur tot 22.00 uur een kerststuk maken in De Schakel.
U heeft een uniek en creatief kerststuk om op te hangen.  Het is altijd een gezellige avond.
De kosten zijn € 22,50.   De opbrengst is voor het project van de ZWO : “Op zoek naar Veiligheid” van Kerk in Actie.
U bent van harte welkom. U kunt zich opgeven bij Alie of op de lijsten die in De Schakel komen te hangen.

 

Nieuws uit de kerkenraad, gehouden op 16 oktober 2023

Een vast onderdeel op de agenda van de kerkenraad is het Geloofsgesprek. Dit keer stonden we samen stil bij de gebeurtenissen in Israël en Gaza.

De kerkenraad heeft gesproken over:

 1. De toekomst van de gemeente:

Er is een eerste rapport geschreven over de mogelijkheden tot samenwerking met de Morgenster gemeente in Vinkeveen. Dit revitaliseringrapport is een stappenplan om tot samenwerking, in welke vorm dan ook, te komen. We hebben dit besproken op de kerkenraad. Lydia Roosendaal  is begeleider in dit proces waarin onderzocht wordt waarin en hoe we kunnen samenwerken zonder onze eigen preekplek te verliezen. In dit proces zal ook het beroepingswerk worden meegenomen.
Tijdens de najaarsledenvergadering, woensdag 1 november, zal nader worden uitgelegd en met de gemeente worden besproken hoe dit proces eruit gaat zien.

 1. College van Kerkrentmeesters

Het college geeft een toelichting op de begroting. Deze begroting zal ook worden toegelicht op de najaarsledenvergadering.

Het bezoeken van niet-betalende leden: het College van Kerkrentmeesters heeft besloten de niet betalende leden ingeschreven te laten staan als lid. Dit alles op voorspraak van de consulent.
Wel wil de kerkenraad benadrukken dat een vrijwillige bijdrage van alle gemeenteleden gewenst en op zijn plaats is.

 1. Profielschets gemeente en predikant

Solvabiliteitsverklaring: het college van kerkrentmeesters doet het voorstel voor het aantrekken van een predikant met een dienstverband van 50%. Gezien de begrotingen voor de komende jaren en het teruglopen van het ledental, lijkt het goed om voor een dienstverband van 50% een predikant te beroepen. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.
De profielschets van de gemeente en de aan te stellen predikant worden door de kerkenraad doorgenomen.

 1. Erediensten

De Taakgroep Eredienst heeft verschillende diensten, samen met de gastpredikanten uitgewerkt.
Het gaat om de dankdagdienst, de oogstdienst , denk aan de tasjes gevuld met fruit , de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en de kerstnachtdienst.
Een enorme taak voor deze taakgroep nu we geen eigen predikant hebben.

De voorbereiding voor de paascyclus start in het nieuwe jaar.

Het is een goede gewoonte om na de dienst de hand van de predikant te kunnen schudden. Op de zondagen dat er koffie drinken is zullen de predikant en de ouderling van dienst bij de uitgang naar De Schakel staan.

Wij sloten af met een lied van HUUB OOSTERHUIS.

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 18 september zijn vastgesteld. U kunt deze opvragen bij de scriba.

 

Najaarsledenvergadering op 1 november 2023

U wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de Najaarsledenvergadering op woensdag 1 november 2023 in De Schakel, aanvang 20.15 uur.

 

Agenda

 1. Opening door de preses, Joke van Vliet
 2. Cijfers eerste 9 maanden 2023 / begroting 2024
 3. Werkgroep Toekomst Gemeente: hoe gaan we verder
  1. Samenwerking en stappenplan
  2. Profielschets gemeente en predikant
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

U bent allen van harte welkom.

Namens de kerkenraad,
Annemiek Vis, scriba

 

VANBINNEN

Van de Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters en de vele vrijwilligers zijn op de achtergrond druk met van alles en nog wat. Wij houden u graag daarvan op de hoogte.

De Najaarsmarkt op zaterdag 9 september was een groot succes. Het was behoorlijk warm, maar erg gezellig. Zowel de bezoekers als de kraamhouders als onze vrijwilligers doen graag weer mee in 2024!

In januari doen we weer mee met Actie Kerkbalans. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Onze gemeente krijgt geen subsidie en heeft daarom financiële bijdragen nodig van de leden. Onderhoud van de gebouwen, de activiteiten, maar ook missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. De actieperiode loopt van 13 tot en met 27 januari 2024.

U ontvangt een brief waarin staat waar uw bijdrage voor nodig is. Via het antwoordformulier bij de brief kunt u aangeven hoeveel u wilt bijdragen. Dit formulier kunt u terugbrengen naar het adres wat op de envelop staat, of de envelop wordt bij u opgehaald.

Tot slot: heeft u steeds minder muntgeld in huis? Voor de collecten kunt u bonnen aanvragen bij het kerkelijk bureau. Een email naar administratie@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Namens het College van Kerkrentmeesters
Annelies van Ankeren

 

Bericht over de ouderenmiddagen

2 nov.              Spelmiddag
16 nov.            De onderwaterwereld van de Vinkeveense Plassen. Rob Idema vertelt ons er alles over.
30 nov.           Spelmiddag met “Sinterklaas” Bingo

De middagen beginnen om 14.30 uur in De Roeping.

Graag tot ziens.
Het ouderencomité

 

Kindernevendienst

Elke zondag is bijzonder, maar de zondagen in de adventstijd zijn nog een beetje extra bijzonder. Dan leven we toe naar kerst, het feest van de geboorte van Jezus. Met de kinderen besteden we daar aandacht aan met het adventsproject.
De titel van het project is: ‘Weet jij hoe laat het is?’

Advent is een periode van verwachten, van reikhalzend uitkijken naar wat komt. Bij verwachting speelt tijd een belangrijke rol: hoe lang duurt het nog? Je kunt op je horloge of op de kalender kijken om te zien hoever de tijd gevorderd is. Maar soms kun je ook aan andere dingen zien of je verwachting al bijna vervuld wordt. De Bijbelverhalen van deze periode laten zien hoe mensen met een ‘vooruit-ziende’ blik hebben uitgekeken naar de komst van de Heer.

 

Bedankje

Het lijkt nog maar zo kort geleden, maar 5 maanden geleden schreef ik een bedankje voor het kerkblad. Inmiddels ben ik nu ook geopereerd aan mijn rechterknie. Alles is goed gegaan en de revalidatie verloopt voorspoedig, toch zal het herstel van deze operatie langer duren dan de vorige keer.
En ook nu weer heb ik vele appjes, telefoontjes, (via Gijs) mondelinge beterschapswensen, kaarten en bloemen mogen ontvangen. Deze betrokkenheid vanuit de gemeente is wederom hartverwarmend.
Heel hartelijk dank voor alle goede wensen.

Annemiek Vis

 

Kerkdiensten 2023

De diensten zijn te beluisteren en te bekijken via kerkradio en internet, www.pknontmoetingskerkwilnis.nl
Ook de liturgie van deze diensten kunt u op de website vinden.
U klikt hiervoor op "Kerkdiensten", linksboven in uw scherm.
Hierna klikt u "Komende kerkdiensten" rechts op uw scherm.
Dan klikt u op de dienst die u gaat volgen en ziet u de tekst hoe u de liturgie kunt openen.

Wilt u een bijdrage voor de collecten geven, dan kunt u dit overmaken op de verschillende bankrekeningen van de kerk.

 • Collecten voor de kerk kunt u overmaken op de bankrekening van de kerk, NL39RABO0369603982 t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis.
 • Collecten voor de diaconie kunt u overmaken op de bankrekening van de diaconie, NL16RABO0369604008 t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis.
 • Collecten voor de ZWO kunt u overmaken op de bankrekening van de ZWO, NL30INGB0003959214 t.n.v Zendingscommissie der Gereformeerde Kerk Wilnis.

Overmaken s.v.p. altijd onder vermelding van het doel dat u wilt steunen en de zondag waarop dit op het rooster staat.
 

Zondag 5 november    Oogstdienst
10.00 uur                    : dr. F. Stark, Lexmond                                             
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      : “Slim bedacht!”, Matt. 25:1-13
Collecten                     : 1. KiA zending Colombia predikanten sociale hulp
                                      2. kerk
Bloemendienst            : Joke Honig
 

Zondag 12 november   
10.00 uur                    : ds. M. Kraak-Verdonk, Wilnis
Kindernevendienst      : “Heb lef”, Matteüs 25:14-30
Collecten                     : 1. KiA Libanon
                                      2. gebouwen
Bloemendienst            : Pie Lakerveld
 

Zondag 19 november       
10.00 uur                    : ds. G. Jongsma, Staphorst
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      : “Goed gedaan”, Matteüs 25:31-46
Tienernevendienst
Collecten                     : 1. Oikocredit           
                                      2. kerk
Bloemendienst            : Bram de Vries

 

Zondag 26 november    Laatste zondag kerkelijk jaar   
10.00 uur                    : ds. J.C. Eikelenboom, Lopikerkapel
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      : “Een woord dat blijft”, Matteüs 24:14-35
Collecten                     : 1. PKN Pastoraat
                                      2. gebouwen
Bloemendienst            : Erika de Bruine

 

Zondag 3 december    1e advent    
10.00 uur                    : ds. S. Lanser, Amstelveen
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      : “Hij komt”, Marcus 13:24-37
Collecten                     : 1. Oeganda straatkinderen
                                      2. kerk
Bloemendienst            : Pieta Lettink

 

Zondag 10 december    2e advent / Maaltijd van de Heer 
10.00 uur                    : ds. G. Landman, Bilthoven
Kindernevendienst      : “Maak plaats”, Johannes 1:19-28
Collecten                     : 1. Ontheemde kinderen Myanmar
                                      2. gebouwen
Bloemendienst            : Marrie den Braber

 

Agenda

Woensdag 1 november

 • Dankdag voor gewas en arbeid                                     
 • Najaarsledenvergadering

Donderdag 3 november

              -  Ouderenmiddag, 14:30 uur in de Roeping

Maandag 6 november

 • Moderamenvergadering

Zondag 12 november

              - Kliederkerk, 15:00 tot 16:30 in de Schakel

Dinsdag 14 november

 • Moderaminavergadering in Mijdrecht

Donderdag 17 november

              - Ouderenmiddag, 14.30 uur in de Roeping

Maandag 20 november

              -  Kerkenraadsvergadering

Dinsdag 28 november  

 • Laatste dag inleveren kopy, vóór 18.00 uur    
  de volgende is op woensdag 27 december

Uitgelicht

Binnenkort