Mensen gevraagd

                 

Zoals overal waar veel werk wordt verricht,
zijn er ook vele handen (en geesten) nodig.

Wij zijn niet anders.

Wij hebben behoefte aan:

Vacaturelijst
Functie Taakgroep/commissie Contactpersoon
Ouderling of contactpersoon Publiciteit Annemiek Vis
Ouderling of meedenker Erediensten ds. Piet Ravensbergen
Diaken/jeugddiaken Dienst aan Kerk en Samenleving Erika de Bruine
Meedenker Vorming en Toerusting ds. Piet Ravensbergen

 

Als je talent er niet bij staat, kun je je ook aanbieden.
Wij zijn overal blij mee en gaan dan een plekje zoeken waar je tot je recht komt.

Uitgelicht

Binnenkort