Protocol t.b.v. het gebruik van de Ontmoetingskerk te Wilnis (Versie 01)

Protocol t.b.v. het gebruik van de Ontmoetingskerk te Wilnis (Versie 01)

Gebruik van de kerkzaal:

Te gebruiken in de maand juni voor maximaal 30 personen excl. medewerkers.

 

Deelname aan de eredienst:

*Om deel te nemen aan de Eredienst moet men zich opgeven bij de scriba van de Ontmoetingskerk : scribawilnis@gmail.com of via de telefoon: 0297-282603

*opgeven uiterlijk vrijdagavond om 20.00 uur, bij meer opgave dan de kerk kan bevatten schuift men door naar de volgende week.

*De scriba nodigt de mensen uit die aanwezig kunnen zijn (maximaal 30 personen excl. medewerkers).

*mensen die niet willen, komen niet naar de kerk.

*mensen die denken dat hun gezondheid het niet toelaat geven zich niet op.

 

Gebruik kerkzaal:

*Op de bank zijn 2 stickers geplakt
Banken waar geen mensen mogen zitten om de 1.5 mtr. te waarborgen worden afgesloten.

 

*Aan weerszijden van de bank op 1.5 mtr. uit het pad wordt 1 sticker geplakt, zodat er in elke bank 4 personen plaats kunnen nemen, een echtpaar / samenwonenden; is iemand alleen kunnen er 3 mensen per bank plaats nemen.
Een gezin neemt een hele bank in beslag.
Op deze manier kunnen de paden gebruikt blijven worden door de koster.

 

*In het middenschip zitten op de voorste bank 3 personen.
Dan slaan we een bank over.
Vervolgens kunnen we weer een bank gebruiken zoals boven beschreven (met 4 of 3 personen).
Dat gaat zo door naar achteren, steeds om de andere bank.

 

*In de zijvakken komen op de voorste rij en de achterste rij elk 2 personen.
In het verlengde van de eerste rij wordt een stoel geplaatst, zodat er aan beide kanten ruimte is voor 5 personen.
De banken die niet gebruikt worden, worden afgesloten.

 

DE KOSTER WIJST, ALS GASTHEER / GASTVROUW, DE PLAATSEN AAN BIJ BINNENKOMST.

 

Bij de ingang van de kerk is iemand aanwezig die de mensen welkom heet en naar de gezondheid vraagt, herkenbaar aan een badge.

 

De kerk binnenkomen en verlaten:

De mensen komen via de hoofdingang naar binnen, bij voorkeur vullen vanaf de eerste rij banken, en verlaten de kerkzaal in omgekeerde richting, dus eerst de achterste bank enz.
De voorste rij banken is gereserveerd voor de dienstdoenden/medewerkers tijdens de eredienst.

 

Tijdens de Eredienst:

Omdat zingen wordt afgeraden zingen alleen de mensen die op de voorste bank plaats nemen, zo is er voldoende afstand tussen de predikant en de eerste rij banken.

 

Collecteren:

Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd.

 

Consistorie:

In de consistorie komen alleen de predikant, de ouderlingen van dienst en de diaken van dienst, ook hier wordt 1.5 mtr. afstand in acht genomen.

 

Kinderneven dienst:

In de maand juni wordt geen kindernevendienst gehouden, maar blijft het kindermoment in de orde van dienst opgenomen.

 

Koffiedrinken na de dienst:

Na de dienst wordt geen koffie gedronken.

 

Ontsmettingsmiddelen:

Bij de ingang van de kerk en in De Schakel zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig.

 

Toiletten:

Alleen in geval van hoge nood wordt er gebruik gemaakt van de toiletten.
In de toiletten zijn papieren handdoekjes aanwezig.

 

Gebouwen schoonmaken:

Om de gebouwen van frisse lucht te voorzien zal er voldoende geventileerd worden.
Banken en andere attributen die nodig zijn voor de eredienst zullen worden ontsmet.

Geplaatst door: Verloop
op 12 June, 2020 in