Protocol t.b.v. het gebruik van de PKN Ontmoetingskerk te Wilnis, (versie 03)

Protocol t.b.v. het gebruik van de PKN Ontmoetingskerk te Wilnis, (versie 03)

Deelname aan de eredienst:

*Er zijn maximaal 45 zitplaatsen, excl. medewerkers, beschikbaar in de kerkzaal.

*Omdat men zich niet meer hoeft op te geven voor een eredienst geldt nu het principe “vol is vol”. Dit betekent dat men het risico loopt weer naar huis te moeten als de kerkzaal vol is.

*Er wordt een presentielijst bijgehouden om contactonderzoek mogelijk te maken in geval van een besmetting met het coronavirus.

 

Gebruik kerkzaal:

*Op de bank zijn 2 stickers geplakt, deze zijn op 1.5 mtr. uit het gangpad geplaatst, men dient plaats te nemen binnen de stickers, dit op aanwijzing van de koster.

*Banken waar geen mensen mogen zitten om de 1.5 mtr. te waarborgen worden afgesloten.

*Nu er weer gezongen mag worden tijdens de eredienst is het wenselijk dat de gemeenteleden in een zigzagvorm in de banken plaatsnemen. De kosters zullen iedereen een plaats toewijzen, u wordt verzocht deze aanwijzingen strikt op te volgen.

 

DE KOSTER WIJST, ALS GASTHEER / GASTVROUW, DE PLAATSEN AAN BIJ BINNENKOMST.

 

Bij de ingang van de kerk is iemand aanwezig die de mensen welkom heet, naar de gezondheid vraagt en een presentielijst bijhoudt.

Deze persoon is herkenbaar aan een badge.

 

De kerk binnenkomen en verlaten:

De mensen komen via de hoofdingang naar binnen, bij voorkeur vullen vanaf de eerste rij banken, en verlaten de kerkzaal in omgekeerde richting, dus eerst de achterste bank enz. 

De voorste rij banken is gereserveerd voor de dienstdoenden/medewerkers tijdens de eredienst.

 

Tijdens de Eredienst:

Het is weer verantwoord om te zingen tijdens de eredienst.

 

Collecteren:

Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd.

 

Consistorie:

In de consistorie komen alleen de predikant, de ouderlingen van dienst en de diaken van dienst, ook hier wordt 1.5 mtr. afstand in acht genomen.

 

Kindernevendienst:

Er zal vanaf september weer gestart worden met de kinder- en de tienernevendienst.

 

Koffiedrinken na de dienst:

Na de dienst wordt geen koffie gedronken.

 

Ontsmettingsmiddelen:

Bij de ingang van de kerk en in De Schakel zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig.

 

Toiletten:

Alleen in geval van hoge nood wordt er gebruik gemaakt van de toiletten.

In de toiletten zijn papieren handdoekjes aanwezig.

 

Gebouwen schoonmaken:

Om de gebouwen van frisse lucht te voorzien zal er voldoende geventileerd worden.

Banken en andere attributen die nodig zijn voor de eredienst zullen worden ontsmet.

Geplaatst door: Verloop
op 25 July, 2020 in