Taakgroep Vorming en Toerusting

Taakgroep Vorming en Toerusting

Samenstelling

Piet Ravensbergen                      0651112285
Marianne van Voorthuizen,         286798

De Taakgroep Vorming en Toerusting (VOTO) organiseert en faciliteert ontmoetingen en activiteiten gericht op de vorming en verdieping van de persoonlijke kennis en/of het(christelijke) geloof. Niet alleen vieren en dienen, maar ook leren is één van de pijlers van een protestantse gemeente. In het aanbod van de taakgroep richt zij zich op: de eigen gemeenteleden, op leden in interkerkelijke verband (IKO), op belangstellenden uit anderen gemeenten (in De Ronde Venen), maar ook op mensen die zich niet (meer) tot een bepaalde geloofsgemeenschap rekenen. Iedereen is welkom om vanuit de persoonlijke beleving en op basis van wederzijds vertrouwen en respect deel te nemen aan de activiteiten van het VOTO.

Geplaatst door: Verloop
op 5 September, 2019 in