Taakgroepen

Onze kerkelijke activiteiten zijn ondergebracht in Taakgroepen.
De Taakgroep staat onder leiding van een ambtsdrager en bestaat verder uit een aantal gemeenteleden.

Op Kerkenraadsvergaderingen krijgen de Taakgroepen, middels de ambtsdrager, gelegenheid over hun activiteiten te vertellen, hun zorgen te delen, etc. Op deze manier blijft de Kerkenraad prima op de hoogte en kunnen we nauw samenwerken of samen oplossingen bedenken.

Goed om zo te kunnen overleggen en bij te blijven.

De Taakgroepen:

 

 

 

Uitgelicht

Binnenkort