Vacaturelijst

Vacaturelijst

                                                                                                                  

Functie

Taakgroep/commissie

Contactpersoon

Ouderling Kerkrentmeester

Commisie van Kerkrentmeesters

  Ruud den Boer

Ouderling of contactpersoon

Publiciteit

  Annemiek Vis

Ouderling

Taakgroep Eredienst

  ds. Piet Ravensbergen

Diaken/jeugddiaken

Taakgroep Dienst aan Kerk en Samenleving

  Erika de Bruine

Meedenker

Taakgroep Vorming en Toerusting

  ds. Piet Ravensbergen

Geplaatst door: Verloop
op 3 July, 2020 in