Vertrouwenspersoon

Als je ergens mee zit, kun je altijd een gesprek aanvragen met je pastoraatsouderling, de predikant of met iemand anders van de kerkenraad als je dat prettiger vindt. Er zal met aandacht naar je worden geluisterd, en het komt niet verder dan die persoon als je dat niet wilt (en er geen levensgevaar dreigt).

 

Mocht je je verhaal daar niet kwijt kunnen of willen, hebben we een onafhankelijke vertrouwenspersoon, dhr. A. Groeneveld. Hij was vele jaren actief als huisarts in Wilnis.
U kunt contact met hem opnemen via email:  vertrouwenspersoon@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Blijf niet rondlopen met datgene wat je dwarszit, probeer er over te praten.
Een luisterend oor kan al helpen. Of je nu met de vertrouwenspersoon spreekt, of met iemand van de Kerkenraad, bij allen geldt de geheimhoudingsplicht, en volgen we de protocollen van de PKN.

  • Gemeenteleden kunnen altijd (al dan niet anoniem) contact opnemen met SMPR: Meldpunt Seksueel Misbruik in de Kerk (www.smpr.nl, 030-3038590)
  • Bij (twijfel over) huiselijk geweld en kindermishandeling kan contact gezocht worden met Veilig Thuis (www.veiligthuis.nl, 0800-2000)

Uitgelicht

Binnenkort

Eredienst zondag 31 januari Scholendienst

31 jan 2021 - 10:00

Taizé-vieringen in De Ronde Venen

31 jan 2021 - 18:45

Koffie met een krakeling

2 feb 2021 - 10:00

Eredienst Zondag 7 februari Maaltijd van de Heer / Werelddiaconaat

7 feb 2021 - 10:00

Paulus de apostel

18 feb 2021 - 20:00

Zin in film ....

25 feb 2021 - 20:00

God in de supermarkt

13 mrt 2021 - 14:00

Emmaüswandeling 22 april 2021

22 apr 2021 - 18:30