Publiciteit

Januari 2020 55e jaargang nr. 1
Digitale kopy dinsdag 21 januari vóór 18.00 uur naar email:
kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl...

Lees meer

Tot dinsdag 21 januari vóór 18.00 uur kan handgeschreven kopy voor het volgende kerkblad ingeleverd worden bij:
A. Vis-...

Lees meer