Publiciteit

December 2019 54e jaargang nr. 11
Digitale kopy dinsdag 24 december vóór 18.00 uur naar email:  kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl...

Lees meer

Tot dinsdag 24 december vóór 18.00 uur kan handgeschreven kopy voor het volgende kerkblad ingeleverd worden bij:
A. Vis-...

Lees meer