Bidden in de Nacht

 

Bidden in de nacht: Voor wie werken, waken en wenen

Hoe kunnen we God vertrouwen als alles om ons heen donker is? Waar vinden we troost als we ’s nachts piekerend wakker liggen?
Tish Warren behandelt in dit boek thema’s als menselijke kwetsbaarheid, lijden en Gods schijnbare afwezigheid. Dat doet ze aan de hand van de nachtelijke liturgische gebeden van de kerk, de completen. In een tijd waarin ze zelf met twijfel en verlies geconfronteerd werd gaven de gebeden van de kerk haar grond onder de voeten.

Tish Harrison Warren is priester in de Anglicaanse kerk in Noord-Amerika. Ze is verbonden aan de Church of the Ascension in Pittsburgh, Pennsylvania. Ze schreef eerder Liturgie van het alledaagse (3e druk).
Aan de hand van dit boek, de gebedservaring van Warren en  onze eigen gebedspraktijk gaan we met elkaar in gesprek over bidden. Wat is bidden eigenlijk? Lukt het jou nog om te bidden, of juist niet? Wat kan helpen om te blijven bidden?
Toegang gratis, ontvangst met koffie en thee. Van harte uitgenodigd en welkom!

Waar:                De Schakel, Dorpstraat 20, Wilnis
Wanneer:         Dinsdag 31 januari 2023
Hoe laat:           Van 19.30 - 21.00 uur
Informatie (en event. aanmelding):
ds. Piet Ravensbergen, tel. 06-51 112 285, predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl
Marianne van Voorthuizen, tel. 0297-28 67 98, mariannevanvoorthuizen@hotmail.com

Uitgelicht

Binnenkort

Eredienst zondag 5 februari Maaltijd van de Heer

5 feb 2023 - 10:00

Kliederkerk

5 feb 2023 - 15:30

Bijbelleesavond Timoteüs en Titus

7 feb 2023 - 19:30

Eredienst zondag 12 februari

12 feb 2023 - 10:00

Eredienst zondag 19 februari

19 feb 2023 - 10:00

Woensdag 22 februari Aswoensdag

22 feb 2023 - 19:30

Films die er toe doen

23 feb 2023 - 20:00

Eredienst zondag 26 februari 1e van 40dagentijd

26 feb 2023 - 10:00