Eredienst zondag 4 september

Voorganger: ds. P. Ravensbergen

Bij deze zondag: 

Kindernevendienst: nog niet bekend

Orde van Dienst
Klik hier om de orde van dienst te openen

Kerk-TV
U kunt de dienst live in beeld en geluid volgen via "Youtube" door op onderstaande link te klikken:
​​https://www.youtube.com/channel/UC-DGUwOyXBQBB4LvsGPSF1A

Collecten:

  1. Diaconie collecte, informatie volgt nog
    rek.nr.: NL16RABO0369604008 t.n.v Diakonie Geref. Kerk Wilnis
    o.v.v. collecte zondag 4 september 2022
  2. Onderhoud van de gebouwenn
    rek.nr.: NL39RABO0369603982, t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis,
    o.v.v. collecte zondag 4 september 2022

Na de dienst staat de koffie voor u klaar in De Schakel

Uitgelicht

Binnenkort