Gemeentebrief nr. 118 van 29 juli 2022 PKN Ontmoetingskerk Wilnis

 

Bij deze zondag

Het is volop zomer. In de cyclus van het kerkelijke jaar is het inmiddels de zevende zondag van de zomer. Voorganger deze zondag is ds. E.E. Aarsen- Schiering uit Amsterdam Z-O. Als inleiding op de viering van deze zondag schrijft zij de volgende woorden: Stel u bent in Amsterdam in de Nieuwe Kerk op de Dam. U bekijkt de preekstoel en ziet dat op ieder vlak van de preekstoel een schrijvende persoon is afgebeeld met naast zich een beest. U ziet een stier, een adelaar, een leeuw en waarschijnlijk zo iets als een engel. U weet niet wat de maker met zijn beeldhouwwerk heeft willen zeggen. U snapt er in ieder geval niets van. Dat is jammer want de houtsnijder heeft bij de schrijvers duidelijk willen maken om welke evangelist het hier gaat. De afgebeelde dieren zijn de evangelisten symbolen. Als u komende zondag mijn preek beluistert dan weet u haarfijn hoe het zit met de evangelisten symbolen. Van harte uitgenodigd!
Volgende week, zondag 7 augustus, is ds. Gert Landman uit De Bilt onze voorganger. Van harte goede vieringen toegewenst.

 

Opstarten, of doorstarten?

Sinds maandag ben ik weer aan het werk in de gemeente. Heleen en ik hebben het goed gehad op het Pieterpad. Dit jaar hebben we de helft van het tweede deel gelopen, van Vorden tot ongeveer aan Venlo. Het laatste kwart van het pad van Pieterburen, van Venlo naar Maastricht, zit dus nog in het vat. Ergens op de grens met Duitsland lazen we de spreuk: Nur wo man zu Fuss war, war man wirklich. Een prachtig spreuk die de essentie van wandelen weergeeft zoals ik het zelf ook dit jaar wederom heb ervaren. Juist in het vertragende vanwege het lopen ontstaat er tijd en ruimte  voor de observatie en ontmoeting met de omgeving en haar geschiedenis waarin je loopt, en de mensen die je soms zomaar even spreekt.
Ook al voelt het in de gemeente nog als vakantietijd en lijkt het wat aan de stille kant omdat velen van ons nog op vakantie  zijn, inmiddels heb ik een aantal mensen bezocht en de draad weer zo goed mogelijk opgepakt. Dat betekent ook dat er elke donderdagmiddag weer Inloopuur is in De Schakel, maar u mag mij ten alle tijden ook bellen, of mailen mocht u een (pastoraal) bezoek op prijs stellen.
Een woord van dank aan Erika de Bruine is hier op zijn plaats, voor de vorige Gemeentebrief die zij onder haar hoede heeft genomen, maar ook een woord van dank aan allen die tijd en aandacht besteed hebben in het omzien naar anderen. De volgende Gemeentebrief verschijnt op 12 augustus.

 

Aardeoverschrijdingsdag

Op donderdag 28 juni werd het punt bereikt waarop er net zoveel grondstoffen zijn verbruikt als de aarde in twaalf maanden kan voortbrengen. De dag waarop dat gebeurt is door het Wereld Natuur Fonds en onderzoeksorganisatie Global Footprint Network uitgeroepen tot Earth Overshoot Day. Dat betekent dat we als aardbewoners de rest van het jaar moeten interen op de aardse reserves. Natuurlijk weten wij als Westerlingen dat we qua verbruik van de aardse reserves boven onze stand leven. De ecologische voetafdruk die we maken is te groot en kan niet eindeloos zo doorgaan. Wat me schokte in het bericht is het tempo waarmee de datum steeds vroeger in het jaar valt waarop we verbruikt hebben wat er per jaar door de aarde geproduceerd kan worden. In 1971 (!) was dat nog december, en nu dus in 2022 is dat al eind juli geworden. In nog geen 50 jaar zijn we dus het dubbele van de aarde gaan vragen en kijk je naar de verhouding tussen de rijkere en de armere landen dan is dat getal nog groter. Ik voel me aangesproken door zo’n bericht en wilde het daarom graag met u delen. Het is een bijbelse opdracht goede rentmeesters en -meesteressen te zijn en dat begint ten slotte altijd bij jezelf.

 

Extra Ledenvergadering 22 augustus

Ik herinner u graag aan de extra ledenvergadering van 22 augustus. In de Gemeentebrief van 1 juli heeft u van onze preses Ingrid Schutte woorden kunnen lezen met betrekking tot onze verhuizing naar Drenthe in het eerst kwartaal van volgend jaar. Welke consequenties heeft dat voor onze gemeente en wat vindt de gemeente van het voorstel dat er ligt voor de periode daarna? Daar gaan en moeten we het in alle openheid over spreken met elkaar. Nu alvast even de reminder om de datum te reserveren. In en/of bij de Gemeentebrief van 12 augustus ontvangt u een specifieke uitnodiging en een agenda voor die avond.

 

Uit de gemeente

Roeline Elzes, Weth. van Damlaan 22, mocht vrij snel na haar operatie al naar huis terugkeren. Gedurende een langere periode van revalidatie, met een strak schema van zitten, lopen en bewegen, werkt zij nu verder aan haar herstel. De operatie is goed gegaan en er lijkt langzaam vooruitgang te zijn, maar er moet ook veel geduld geoefend worden en dat valt niet altijd mee. Zoals Roeline zelf zegt: ‘Ik moet mezelf soms wel even toespreken.’ Mocht u dat zelf willen doen dan kunt u via de achterdeur meestal zo binnenlopen.

Cunera Gouw, Margrietstraat 24, is sinds woensdag, na een ziekhuisopname en een stukje revalidatie, weer thuis op haar vertrouwde plekje aan de Margrietstraat. Nu maar hopen dat ze daar voor langere tijd kan verblijven. Het is een dankzegging waard, en misschien wel boven verwachting, dat ze zo goed hersteld is en toch weer naar huis kon terugkeren.

Ook Ali Engel, Burg. Padmosweg 147, is weer naar huis teruggekeerd. Helaas betekent dit niet dat de oorzaak van het bloedverlies achterhaald of verholpen is. Daar is verder onderzoek voor nodig. Levensbedreigend is de situatie van Ali niet, maar vervelend is het wel, omdat het onzeker maakt en Ali en Willem ook min of meer aan huis bindt.

Truus Dronkers, Eendracht 13, is voor revalidatie overgebracht naar Mariaoord. Zoon Jeroen vertelde dat de lichamelijke situatie van zijn moeder flink verbeterd is en hopelijk nog verder zal verbeteren tijdens het revalideren. Het adres waar Truus tijdelijk verblijft is: Careyn Mariaoord, Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen. Afd. revalidatie Kamer 052.

 

Inzameling van de gaven

Hieronder maar ook op de website van de Ontmoetingskerk en in KerkVandaag vindt u de doelen waar de gaven voor ingezameld worden en de daarbij behorende rekeningnummers waarnaar u uw gaven kunt overmaken. Deze week is dat voor:

  1.  Voedselbank De Ronde Venen
    rek. nr.: NL16RABO0369604008  t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis
    o.v.v. collecte zondag 31 juli 2022
  2.  Het onderhoud van de gebouwen             
    rek.nr. : NL39RABO0369603982, t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis,               
    o.v.v. collecte zondag 31 juli 2022

 

Uitgelicht

Binnenkort