Kerkenraad

 

De Kerkenraad geeft leiding aan onze gemeente en wordt gevormd door ambtsdragers: een aantal ouderlingen, diakenen en onze predikant.
Samen denken we na over het beleid en voeren dat ook met elkaar uit. Gezamenlijk draagt de Kerkenraad verantwoordelijkheid voor de gemeente.
Naast het besturen maken we ook tijd om het geloofsgesprek met elkaar aan te gaan en tijd voor bezinning.
Dat vinden we belangrijk.

Doordat elke ouderling en diaken in een Taakgroep zit, blijft er nauw contact met elkaar. Goed om op deze manier met elkaar te overleggen en op de hoogte te blijven.
Bij ouderlingen ligt de nadruk op pastorale zorg: aandacht voor elkaar.
Bij diakenen ligt de nadruk op het omzien naar mensen in nood, verweg en dichtbij. Kijken wáár we kunnen helpen en hoe we dat gaan vormgeven.

De Kerkenraad:

  • Ds. Piet Ravensbergen          - predikant
  • Ingrid Schutte-Lettink           - voorzitter ouderling
  • Annemiek Vis-Brinksma       - secretaris ouderling
  • Ruud den Boer                         - voorzitter College van Kerkrentmeesters ouderling
  • Loes Corthals                           - voorzitter diaconie diaken
  • Erika de Bruine van Selm      - secretaris diaconie diaken
  • Judith Kroon-Glashouwer      - ouderling taakgroep Erediensten
  • Rolf Verkaik                               - pastorale ouderling 65+
  • John Oostenbruggen              - pastorale ouderling 41 – 65
  • Femke Immerzeel                   - pastorale ouderling 21 – 40

Contact met de Kerkenraad: scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

 

Uitgelicht

Binnenkort

Eredienst zondag 5 februari Maaltijd van de Heer

5 feb 2023 - 10:00

Kliederkerk

5 feb 2023 - 15:30

Bijbelleesavond Timoteüs en Titus

7 feb 2023 - 19:30

Eredienst zondag 12 februari

12 feb 2023 - 10:00

Eredienst zondag 19 februari

19 feb 2023 - 10:00

Woensdag 22 februari Aswoensdag

22 feb 2023 - 19:30

Films die er toe doen

23 feb 2023 - 20:00

Eredienst zondag 26 februari 1e van 40dagentijd

26 feb 2023 - 10:00