Lid worden - Vriend worden

Zou je graag deel willen uitmaken van onze gemeente?

Kom langs, je bent echt van harte welkom in ons midden!

 

Als je lid wilt worden, neem dan contact op met administratie@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

Ook bestaat de mogelijkheid om vriend van De Ontmoetingskerk Wilnis te worden.

Als het belang van de Ontmoetingskerk Wilnis je ter harte gaat en je wilt meehelpen deze gemeente te laten voortbestaan, of bijvoorbeeld graag dat deze kerk midden in het dorpsgezicht blijft staan?
Dan kun je ook vriend worden. Of vriendin.
Want vrienden zijn er voor elkaar.

 

De Ontmoetingskerk Wilnis is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling; ANBI.
Dat houdt in dat giften aan onze kerk aftrekbaar zijn van uw aangifte inkomstenbelasting. ( Voor het bedrag dat aftrekbaar is kijkt de belastingdienst naar uw inkomen en de aftrekposten. Het bedrag dat aftrekbaar is, is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,00.)
Leuker kunnen we het niet maken!

Informatie en aanmelding: administratie@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Uitgelicht

Binnenkort

Eredienst zondag 1 oktober

1 okt 2023 - 10:00

Eredienst zondag 8 oktober

8 okt 2023 - 10:00