Vertrouwenspersoon

Als je ergens mee zit, kun je altijd een gesprek aanvragen met je pastoraatsouderling, de predikant of met iemand anders van de kerkenraad als je dat prettiger vindt. Er zal met aandacht naar je worden geluisterd en het komt niet verder dan die persoon als je dat niet wilt (en er geen levensgevaar dreigt).

 

Mocht je je verhaal daar niet kwijt kunnen of willen, hebben we een onafhankelijke vertrouwenspersoon, dhr. A. Groeneveld. Hij was vele jaren actief als huisarts in Wilnis.
U kunt contact met hem opnemen via email:  vertrouwenspersoon@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Blijf niet rondlopen met datgene wat je dwarszit, probeer er over te praten.
Een luisterend oor kan al helpen. Of je nu met de vertrouwenspersoon spreekt, of met iemand van de Kerkenraad, bij allen geldt de geheimhoudingsplicht en volgen we de protocollen van de PKN.

  • Gemeenteleden kunnen altijd (al dan niet anoniem) contact opnemen met SMPR: Meldpunt Seksueel Misbruik in de Kerk (www.smpr.nl, 030-3038590)
  • Bij (twijfel over) huiselijk geweld en kindermishandeling kan contact gezocht worden met Veilig Thuis (www.veiligthuis.nl, 0800-2000)

Uitgelicht

Binnenkort

Eredienst zondag 5 februari Maaltijd van de Heer

5 feb 2023 - 10:00

Kliederkerk

5 feb 2023 - 15:30

Bijbelleesavond Timoteüs en Titus

7 feb 2023 - 19:30

Eredienst zondag 12 februari

12 feb 2023 - 10:00

Eredienst zondag 19 februari

19 feb 2023 - 10:00

Woensdag 22 februari Aswoensdag

22 feb 2023 - 19:30

Films die er toe doen

23 feb 2023 - 20:00

Eredienst zondag 26 februari 1e van 40dagentijd

26 feb 2023 - 10:00