Eredienst zondag 10 maart 4e van de 40dagentijd

Aanvangstijd: 10:00 uur

Voorganger: drs, E.E. Aarsen-Schiering, Amsterdam

Kindernevendienst: "Geef maar door", Johannes 6:(1)4-15

Orde van dienst
Klik hier om de orde van dienst te openen.

Kerk-TV
U kunt de dienst live in beeld en geluid volgen via "Youtube" door op onderstaande link te klikken:
​​https://www.youtube.com/channel/UC-DGUwOyXBQBB4LvsGPSF1A

Collecten:

  1. 40dagentijd project Indonesië Sterke vrouwen in de kerk
    rek. nr.: NL16RABO0369604008  t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis,
    o.v.v. collecte zondag 10 maart 2024
  2. Kerkelijk werk en activiteiten
    rek.nr. : NL39RABO0369603982, t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis,
    o.v.v. collecte zondag 10 maart 2024

 

 

Uitgelicht

Binnenkort