Eredienst zondag 15 september

Aanvangstijd: 10:00 uur

Voorganger: drs. J. Weigand-Timmer, Harderwijk

Kindernevendienst: 

Tienernevendienst

Orde van dienst:

Kerk-TV
U kunt de dienst live in beeld en geluid volgen via "Youtube" door op onderstaande link te klikken:
​​https://www.youtube.com/channel/UC-DGUwOyXBQBB4LvsGPSF1A

Collecten:

  1. KiA Werelddiaconaat Columbia, seksueel misbruik jongeren stoppen
    rek. nr.: NL16RABO0369604008  t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis,
    o.v.v. collecte zondag15 september 2024 
  2. Kerkelijk werk en activiteiten
    rek.nr. : NL39RABO0369603982, t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis,
    o.v.v. collecte zondag 15 september 2024

Na de dienst staat de koffie voor u klaar in De Schakel

 

Uitgelicht

Binnenkort