Eredienst zondag 25 augustus

Aanvangstijd: 10:00 uur

Voorganger: ds. A. G. Landman, De Bilt

Kindernevendienst: "Wat heb je nodig?", Marcus 8:1-21

Orde van dienst:

Kerk-TV
U kunt de dienst live in beeld en geluid volgen via "Youtube" door op onderstaande link te klikken:
​​https://www.youtube.com/channel/UC-DGUwOyXBQBB4LvsGPSF1A

Collecten:

  1. ZWO Stichting Wajir.
    rek. nr.: NL16RABO0369604008  t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis,
    o.v.v. collecte zondag 25 augustus 2024 
  2. Gebouwen
    rek.nr. : NL39RABO0369603982, t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis,
    o.v.v. collecte zondag 25 augustus 2024

 

Uitgelicht

Binnenkort