KerkVandaag januari 2024

Dankbaar leven: bij de start van een nieuw jaar.

Hoe kunnen we ons erin oefenen onze zegeningen te tellen? Marleen van der Louw , theoloog, neemt een voorbeeld aan David.
Veel wonderen hebt u verricht,
veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn God.
Niemand is te vergelijken met u!
Wil ik erover spreken, ervan verhalen,
het is te veel om op te sommen.
- Psalm 40:6

Ik herinner me hoe we tijdens de coronatijd kleine dagelijkse dingen opeens veel meer gingen waarderen, omdat ze tijdelijk niet mochten. Het vasthouden van (klein)kinderen, het naar je werk of school gaan, een verjaardag met vrienden. Als je ziek bent, kun je ook zo verlangen naar de 'vanzelfsprekende' dingen van vroeger. Wat zou je graag weer een wandeling willen maken, je oude energieniveau terug hebben of leven zonder chronische pijn. Opeens kun je zo dankbaar zijn voor die ene goede dag!

Zegeningen

David realiseert zich dit ook. Hij prijst God om de vele wonderen die Hij heeft gedaan in zijn leven. Hij kan die zegeningen zelfs niet meer tellen, het is te veel om op te sommen. En dat te midden van de moeiten en het verdriet waarmee David te kampen heeft.
Geloof belooft niet dat er geen moeiten en verdriet meer zullen zijn. Geloof belooft wel dat je met andere ogen leert kijken. Je zegeningen leert tellen. Dat je dat wat God wél geeft mag leren zien.

Duizendmaal dank

Onlangs kreeg ik het boek Duizendmaal dank van Ann Voskamp cadeau. De auteur krijgt de opdracht van een vriendin om een lijst te maken met duizend dingen waarvoor ze God dankbaar is. Ze beschrijft hoe in de loop van dit proces zijzelf en haar beeld van God radicaal veranderen. Haar conclusie is uiteindelijk dezelfde als die van David: ‘HEER, mijn God, niemand is te vergelijken met u!’

Durf jij de uitdaging aan te gaan om ook een lijst aan te leggen van duizend dingen waarvoor je God dankbaar bent?

Marleen van der Louw.

Speldenprikje

De kerstmorgen begon met dit bord. Natuurlijk fijn als je dan een horloge hebt. Wat mij betreft lukte dat die morgen niet. En waarom?
Ik hecht niet zo aan tradities maar voor een ding maak ik een uitzondering. Dat is niet zomaar een ding maar het gouden horloge van mijn lieve moeder. Als oudste dochter heb ik het van haar mogen erven en ik draag het traditie getrouw op haar verjaardag, de Kerstdagen, Oud en Nieuw en natuurlijk op mijn eigen verjaardag. Niet dat ik het niet mooi genoeg vind maar voor dagelijks gebruik vind ik dit aandenken aan mijn mam te mooi en zou ik het niet willen verliezen.

Ik kon het deze kerstmorgen niet vinden, nergens niet. Zelfs niet in ons kleine kluisje, ooit speciaal aangeschaft voor mooie sieraden. Heb je er daar dan veel van vroeg iemand laatst? Misschien niet veel maar wel veel van emotionele waarde. Mijn moeder was namelijk ook heel duidelijk in wat voor wie was. Al tijdens haar leven liet ze haar kleindochters al kiezen en gaf ze een sieraad van haarzelf weg. Dat gold niet voor haar horloge en bloedkoralen. Deze droeg ze bij haar tot haar overlijden. En wij wisten waar het na haar sterven heen moest.

De  bloedkoralen moesten vooral gedragen worden. Ze waren van mijn grootmoeder. Haar familie komt oorspronkelijk uit Rouveen en de bloedkoralen hoorden daarbij de dagelijkse dracht wat mijn oma ‘af deed’ toen ze 18 jaar was. En dat was wat in die tijd. Mijn moeder heeft de bloedkoralen veel gedragen. Zelfs  in de laatste weken van haar leven vroeg ze ernaar want als je dit snoer niet droeg worden deze koralen zwart. Ik zal eens vragen aan mijn zusje hoe het ermee staat.

Terug naar de kerstmorgen. Ik ging dus zonder horloge naar de kerk en had mijn gedachten niet echt bij de dienst. Al hoewel deze prachtig was, de klokkenmaker, Jozef en Maria, de mooi zingende herder en veel kinderen; het was goed.
Een maal thuis werd er meteen verder gezocht en….gelukkig gevonden. Of het zo moest zijn.

Joke van Vliet-van Es

Ons kerkblad

Tijdens de ledenvergadering is er een opmerking gemaakt over het maandelijks verschijnen van het kerkblad. De informatie in het kerkblad wordt minder en is ook minder actueel sinds het bestaan van de gemeentebrief. In de gemeentebrief, welke in een besloten groep wordt uitgegeven, staan ook de pastorale actualiteiten.
De gemeentebrief is de meest actuele vorm van communiceren met onze gemeenteleden. Bijna 100 adressen lezen de nieuwsbrief waarvan de meesten dit ook digitaal doen.
Ongeveer 20 leden ontvangen de  nieuwsbrief op papier. Dat is niet erg, maar als u vaardig bent met email en de gemeentebrief op papier ontvangt, dan vragen we u uw mailadres door te geven aan ons dan kunt u ook digitaal met ons meelezen. We sturen u dan de gemeentebrief per mail, dat scheelt weer papier.
De kerkenraad heeft, gelet op bovenstaande, in haar vergadering van 20 november, besloten om het kerkblad één keer per 2 maanden te laten uitkomen. De makers en bezorgers zijn hiervan al op de hoogte. Het schema ziet er dan als volgt uit:

 Inleveren kopij:         Uitgave in de week van:

Januari            9 januari                      15 januari
Maart              5 maart                       11 maart
Mei                  7 mei                           13 mei
Juli                   2 juli                            8 juli    vakantienummer
September      3 september               9 september    startnummer 
November       5 november                11 november
Januari 2025   7 januari                      13 januari

Namens de kerkenraad wil ik iedereen die bij het maken van het kerkblad betrokken is hartelijk danken voor hun werk. Altijd achter de schermen maar zeker heel erg belangrijk.

Annemiek Vis, scriba             scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl
Joke van Vliet, preses            jokevanvlietvanes@gmail.com

p.s. Leest u dit kerkblad en ontvangt u nog geen gemeentebrief per mail laat ons dat weten. Zo bent u altijd op de hoogte.

 

Vanuit de taakgroepen

Diaconie

Dienstverlening uit liefde tot God

Ook al is het alweer half januari en zijn de drie koningen al op bezoek geweest bij het kindje in de kribbe, toch willen wij u vanaf deze plaats nog een heel goed jaar toewensen.|
Een jaar waarin we ontwikkelingen van het afgelopen jaar zullen doorzetten. Misschien wel dingen zullen veranderen en wellicht ook nieuwe dingen zullen beginnen. Tijd om eens terug te kijken op het afgelopen diaconale jaar.

Het afgelopen jaar hebben we naast de toelichting op de collecten, die we het jaar ervoor begonnen zijn, het gebed bij de gaven ingevoerd. Hierdoor ontstaat in de eredienst een samenhangend blok van de gaven en gebeden. Waarin de taken van de diaken “het inzamelen en het besteden van de liefdesgaven en het mede voorbereiden van de voorbeden” naar voren komen.
Wij zijn zelf de voorbereiding voor de Maaltijd van de Heer gaan doen, we hebben de stroken wit brood vervangen door een breekbrood en er is druivensap als alternatief voor wie geen wijn wil.
Als vanouds sluiten we weer achter in de rij aan bij het uitdelen van het brood en de wijn. De sociale wenselijke kant past toch meer bij ons dan de theologische. We delen graag eerst uit, voordat we zelf ontvangen.

De 40-dagentijd stond in het teken van het project “Samen tegen Armoede” van Kerk in Actie. Samen met u hebben we 35 dozen met boodschappen in kunnen leveren bij De Voedselbank. Geweldig!
We hielden een mooie diaconale dienst over duurzaamheid. En dekten met elkaar, en voor elkaar en voor specifieke doelgroepen de tafel voor een gezamenlijke maaltijd (Gast aan tafel). Gezellig!
Geïnspireerd door de workshops op de regionale diaconale dag in november 2022 hebben wij deze plannen gemaakt.
Ook dit jaar bezochten Loes en Erika deze diaconale dag. Gingen we andere jaren vooral om inspiratie op te doen, dit jaar hebben we de dag gebruikt om ons te bezinnen en planmatig te leren werken. Het is fijn om andere diakenen te ontmoeten en te horen dat in veel andere gemeenten dezelfde dingen spelen als in onze gemeente.
We gaan dit jaar dus blanco in en tezijnertijd zullen we u via de gemeentebrief op de hoogte houden van onze bezigheden/acties.

Voor nu is dat de speciale actieweek van Kerk in Actie voor het project “Samen tegen Armoede”. U kon 7 januari een doos mee naar huis nemen en deze thuis vullen en een week later op 14 januari weer in de Schakel inleveren (of hem thuis laten ophalen); U kon een bedrag storten rek. nr.: NL16RABO0369604008 t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis o.v.v. Samen tegen Armoede. In de week dat u dit leest, zullen we de resultaten weten en worden de dozen naar De Voedselbank gebracht.

En we blijven in 2024 De Voedselbank ook steunen met het product van de maand. In januari is dat pannenkoekenmix, in februari toiletpapier en in maart rijst.

Wat het collecterooster betreft, volgen we in 2024 ook weer zoveel mogelijk het collecterooster van de PKN en Kerk in Actie. Met op de “lege” zondagen een plaatselijk of landelijk doel. Heeft u het afgelopen jaar een bepaald doel gemist, laat het ons weten. We hebben nog een aantal “open” plekken.
Er is besloten om het kerkblad eens in de twee maanden uit te gaan brengen. Dat betekent dat ik u nu een lijst van 2 maanden informatie zou moeten gaan doorgeven. Dat is best een lange lijst en wordt misschien best wel saai. Daarom zal ik voortaan in een of twee zinnen aangeven wat de bestemming is. Wit u meer details, dan kunt u die bij ons opvragen of zelf even een bezoekje brengen aan de website van de PKN. Of de website van het betreffende doel. https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/

Op 7 januari was de collecte bestemd voor De Voedselbank. Januari is na de feestelijke decembermaand voor De Voedselbank altijd een lastige maand. Een extra gift is dan altijd welkom.
Op 14 januari sloten we de Actieweek “Samen tegen Armoede” af met een collecte voor dit doel. Zo vormen deze twee zondagen en de Actieweek een mooi geheel.

21 januari: PKN Missionair werk – Pioniersplekken
Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land, om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt en aan mensen te laten zien dat het Evangelie goed nieuws is voor iedereen.

28 januari: project van de scholen (scholendienst)
De bestemming van deze collecte wordt later nog bekend gemaakt.

4 februari: Onze eigen ZWO-projecten
We hopen in deze dienst de Maaltijd van de Heer te vieren en gewoontegetrouw is de opbrengst dan voor de projecten van de ZWO. Op dit moment steunen we een project van Kerk in Actie “Op zoek naar Veiligheid”, Kasfooc van Jackson Boge Ominde in Kenia en Stichting Welzijn Wajir.

11 februari: KiA Noodhulp aan gestrande vluchtelingen
Kerk in Actie ondersteunt organisaties die vluchtelingen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

En dan….wat vreemd na de nieuwjaarsgroet aan het begin van dit schrijven…start in februari alweer de 40-dagentijd.
We volgen het 40-dagentijd project van KiA en starten daarmee op Aswoendag.

14 februari: Kansarme jongeren opleiden voor de horeca in Colombia (40-dagentijd)
In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, o.a. in een rijdende kookschool.

18 februari: KiA Omzien naar gevangenen in Nederland (40-dagentijd)
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

25 februari: PKN Missionair werk – Kliederkerken (40-dagentijd)
De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale Kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen bijbelverhalen kunnen ontdekken, samen kunnen vieren en samen kunnen eten.

3 maart: KiA Predikanten opleiden voor het Midden Oosten,  Libanon (40-dagentijd)
Christelijke instellingen in Libanon hebben meestal een regionale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. KiA ondersteunt deze theologische opleidingen.

11 maart: KiA Sterke vrouwen in de kerk in Indonesië  (40-dagentijd)
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen. Zij kunnen een maatschappelijke of diaconale training volgen, een alfabetiseringscursus of naailes. Ook licht de kerk vrouwen voor over gezonde voeding via een voedingsprogramma.

Wij hopen dat u vanuit een warm hart, blijmoedig uw gaven zult geven. Alle collecten bevelen wij van harte bij u aan.

Een vriendelijke en bemoedigende groet, namens de diaconie
Erika de Bruine
 

 Het engelenproject

“Engelen bestaan niet” werd ooit gezongen in een Nederlandstalig lied.
Omdat je ze niet zou kunnen voelen, omdat je ze domweg niet ziet.

Maar op eerste Advent kregen 14 mensen bezoek van een engel die hen een kleine kerstattentie bracht. En inderdaad ze waren niet te zien, want ze brachten vier adventsweken lang, meestal in het donker, hun geschenkje bij de voordeur of stopten het door de brievenbus. We hopen dat de ontvangers verrast waren met deze attenties. Vaak bedoeld als steun, troost of medeleven. We hopen ook dat ”de engelen”  plezier hebben gehad met het voorbereiden en wegbrengen van de pakjes, want het is best spannend om niet gezien te worden.

Iedereen die meegedaan heeft aan dit project, hartelijk dank! Namens de diaconie, Loes Corthals

 

 

VANBINNEN

Vorming en toerusting:

Vrouwen in de Bijbel
Welke rol spelen vrouwen in de Bijbelse verhalen? Soms lijkt het of de grote verhalen alleen maar over mannen gaan. Om wie gaat het en welke rol hebben ze?
Vrouw en moeder, slachtoffer, verleidster...? Heldinnen, strijdsters....
Hoe is ons beeld over vrouwen bepaald? Hoe lezen we de teksten waarin vrouwen een rol spelen?

De theologe Elizabeth Schüssler Fiorenza geeft een aantal uitgangspunten: in haar boek  'ter herinnering aan haar':
- een levend houden en herdenken van het lijden van vrouwen, zonder dit toe te schrijven aan de wil van God.
- het ontdekken en verwerpen van elementen in de teksten die in de naam van God geweld, vervreemding en onderwerping handhaven en vrouwen uit het theologisch bewustzijn wegvagen.
- het ontdekken en aangeven van de elementen die de bevrijdende ervaringen van de woorden van God uitdrukken.

Het is een uitdaging en soms lijkt het een onmogelijke opgave, maar doet u mee?
In twee avonden wil ik een aantal vrouwenverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament met u doornemen en dan kom je soms tot verrassende inzichten.
Neem zelf een Bijbel mee (de vertaling doet er niet toe, maar wel een Bijbel, geen  versie van Het Boek, evenmin de Bijbel in gewone taal)

Datum:            woensdag 24 januari en woensdag 28 februari 2024
Tijd:                 vanaf 20.00 uur
Plaats:            De Schakel, Wilnis

Ds. Marijke Kraak

 

BERICHT VAN HET OUDERENCOMITÉ
Voor donderdag 18 januari 2024 hebben wij de heer Gerard Korthals uitgenodigd. Gerard is voorzitter van de Natuur-en Milieubeweging De Groene Venen en hij houdt een interessante lezing over de biodiversiteit van onze bodem, m.a.w. wat leeft er “onder het maaiveld”. Gerard is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de film met deze titel. Het laat ons uitgebreid zien wat er allemaal aan levende have zit in de bodem (bacteriën, schimmels, wormen, aaltjes etc.) en wat dit voor ons kan betekenen. Onder het maaiveld huizen veel meer interessante organismen dan de mollen, wormen en pissebedden die we allemaal wel kennen.
Hij vertelt ook over de bodem en de invloed die dat heeft op alles wat daarboven bloeit en groeit en hoe je het bodemleven voor je aan het werk kunt zetten, zodat je er geen last van hebt, maar juist baat!
U hoeft niet persé oud te zijn, iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is donderdag 18 januari van harte welkom in De Roeping, Kerkstraat 12 te Wilnis, aanvang 14.30 uur tot 16.30 uur. Thee en koffie is gratis, er gaat wel een koffie- busje rond.

Dan staat er 1 februari weer een spelmiddag gepland.
Iemand komt ons 15 februari vertellen wat een KNGF-geleidehond voor mensen kan betekenen en 29 februari is er een spelmiddag.

De middagen beginnen om 14.30 uur in de Roeping.
Graag tot ziens,
Het ouderencomité

 

VANBUITEN

Winterconcert Regiokoor de Ronde Venen

Zondagmiddag 28 januari 2024 geeft het Regiokoor de Ronde Venen onder leiding van dirigent Gert J. Hans een sfeervol concert in “Het open huis de Rank” met werken van bekende en minder bekende componisten.
uzikale medewerking zal verzorgd worden door Suzanne Arends op dwarsfluit en sopraan Klaartje van Veldhoven. Pianobegeleiding en algehele leiding Gert J. Hans.

Plaats:                        Mijdrecht, Het open Huis (voorheen Kerkelijk Centrum de Rank) Prins Berhardlaan 2
Aanvang:                    15:00 uur, zaal open vanaf 14:15
Entree:                        € 12,50 (tot 16 jaar gratis)  Kaartverkoop bij The Readshop in Vinkeveen, boekhandel Mondria te Mijdrecht, bij de koorleden en aan de zaal vanaf 14:15 uur (pinnen mogelijk).

 

Kerkdiensten 2024

De diensten zijn te beluisteren en te bekijken via kerkradio en internet, www.pknontmoetingskerkwilnis.nl
Ook de liturgie van deze diensten kunt u op de website vinden.
U klikt hiervoor op "Kerkdiensten", linksboven in uw scherm.
Hierna klikt u "Komende kerkdiensten" rechts op uw scherm.
Dan klikt u op de dienst die u gaat volgen en ziet u de tekst hoe u de liturgie kunt openen.

Wilt u een bijdrage voor de collecten geven, dan kunt u dit overmaken op de verschillende bankrekeningen van de kerk.

  • Collecten voor de kerk kunt u overmaken op de bankrekening van de kerk, NL39RABO0369603982 t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis.
  • Collecten voor de diaconie kunt u overmaken op de bankrekening van de diaconie, NL16RABO0369604008 t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis.
  • Collecten voor de ZWO kunt u overmaken op de bankrekening van de ZWO, NL30INGB0003959214 t.n.v Zendingscommissie der Gereformeerde Kerk Wilnis.

Overmaken s.v.p. altijd onder vermelding van het doel dat u wilt steunen en de zondag waarop dit op het rooster staat.

Zondag 21 januari     
10.00 uur                    : ds. A. Verburg, Leiden
Kindernevendienst      : “Dit is het moment”, Marcus 1:14-20
Tienernevendienst
Collecten                     : 1. PKN missionair werk
                                      2. kerk
Bloemendienst            : Pie Lakerveld

 

Zondag 28 januari      Scholendienst   
10.00 uur                    : ds. E. Gruteke, Hilversum
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      : “Een ander geluid”, Marcus 1:21-28
Collecten                     : 1. Scholenproject
                                      2. gebouwen
Bloemendienst            : Erika de Bruine
 

Zondag 4 februari       Maaltijd van de Heer   
10.00 uur                    : ds. A. Geudeke, Wilnis
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      : “Laten we verdergaan”, Marcus 1:29-39
Collecten                     : 1. ZWO projecten
                                      2. kerk
Bloemendienst            : Pieta Lettink

                                                                      

Zondag 11 februari   
10.00 uur                    : ds. J. Compagner, Woerden
Kindernevendienst      : “Wat een verschil!”, Marcus 1:40-45
Collecten                     : 1. Kia Noodhulp gestrande vluchtelingen
                                      2. gebouwen
Bloemendienst            : Marrie den Braber

 

Woensdag 14 februari Aswoensdag 
19.30 uur                    : ds. M. Kraak-Verdonk, Wilnis
Collecten                     : 1. 40 dagentijd project alle doelen   
                                      2. kerk

 

Zondag 18 februari     1e van de 40dagentijd   
10.00 uur                    : ds. R. Meeder-van Hof, Leerdam
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      : “Wat heb je nodig”, Marcus 1:12-15
Tienernevendienst
Collecten                     : 1. 40dagentijd project omzien naar gevangen
                                      2. gebouwen
Bloemendienst            : Richt Bouma

 

Zondag 25 februari     2e van de 40dagentijd   
10.00 uur                    : ds. H. Ploeger, Hilversum
Kindernevendienst      : “Een vleugje hemel”, Marcus 9:2-10
Collecten                     : 1. 40dagentijd project kliederkerk
                                      2. kerk
Bloemendienst            : Marijke Nagtegaal

 

Zondag 3 maart          3e van de 40dagentijd   
10.00 uur                    : ds. A.W. Aarnoutse, Breukelen
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      : “Een heilige plaats”, Johannes 2:13-22(25)
Collecten                     : 1. 40dagentijd project Zending opleiding predikanten Zambia
                                      2. gebouwen
Bloemendienst            : Jacques Rijkmans

 

Zondag 10 maart        4e van de 40dagentijd  
10.00 uur                    : drs. E.E. Aarsen-Schiering, Amsterdam
Kindernevendienst      : “Geef maar door”, Johannes 6:(1)4-15
Collecten                     : 1.40dagentijd project Indonesië sterke vrouwen in de kerk
                                      2. kerk
Bloemendienst            : Joke Honig

 

Woensdag 13 maart   Biddag  
19.30 uur                    : ds. A. Verburg, Leiden
Collecten                     : 1. Kia Werelddiaconaat Oeganda boeren in lastig klimaat
                                      2. gebouwen

 

Zondag 17 maart        5e van de 40dagentijd
10.00 uur                    : ds. G. Landman, de Bilt
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      : “Een boodschap voor jou”, Johannes12:20-33
Tienernevendienst
Collecten                     : 1. 40dagentijd project Zending Rwanda stripverhalen voor kinderen
                                      2. kerk
Bloemendienst            : Pie Lakerveld

 

Agenda                                             

Donderdag 18 januari
             - Ouderenmiddag, 14.30-16:30 uur in de Roeping

Maandag 22 januari
            - Kerkenraadsvergadering

Woensdag 24 januari
             - Vrouwen in de Bijbel, vanaf 20:00, in De Schakel

Donderdag 1 februari
             - Ouderenmiddag, 14.30-16:30 uur in de Roeping

Maandag 5 februari
             - Moderamenvergadering

Donderdag 15 februari
             - Ouderenmiddag, 14.30-16:30 uur in de Roeping

Woensdag 28 februari
             - Vrouwen in de Bijbel, vanaf 20:00, in De Schakel

Donderdag 29 februari

Ouderenmiddag, 14.30 uur in de Roeping

Dinsdag 5 maart  
Laatste dag inleveren kopy, vóór 18.00 uur   
    De volgende is 7 mei

Maandag 4 maart
           - Moderamenvergadering

Woensdag 13 maart
           - Voorjaarsledenvergadering        

 

 

Uitgelicht

Binnenkort