Kerkenraad

 

De Kerkenraad geeft leiding aan onze gemeente en wordt gevormd door ambtsdragers: een aantal ouderlingen, diakenen en onze predikant.
Samen denken we na over het beleid en voeren dat ook met elkaar uit. Gezamenlijk draagt de Kerkenraad verantwoordelijkheid voor de gemeente.
Naast het besturen maken we ook tijd om het geloofsgesprek met elkaar aan te gaan en tijd voor bezinning.
Dat vinden we belangrijk.

Doordat elke ouderling en diaken in een Taakgroep zit, blijft er nauw contact met elkaar. Goed om op deze manier met elkaar te overleggen en op de hoogte te blijven.
Bij ouderlingen ligt de nadruk op pastorale zorg: aandacht voor elkaar.
Bij diakenen ligt de nadruk op het omzien naar mensen in nood, verweg en dichtbij. Kijken wáár we kunnen helpen en hoe we dat gaan vormgeven.

De Kerkenraad:

  • vacant                                       - predikant
  • Joke van Vliet-van Es             - voorzitter ouderling
  • Annemiek Vis-Brinksma       - secretaris ouderling
  • Ruud den Boer                         - voorzitter College van Kerkrentmeesters ouderling
  • Huib de Haan                           - kerkrentmeester ouderling
  • Loes Corthals                           - voorzitter diaconie diaken
  • Erika de Bruine-van Selm     - secretaris diaconie diaken
  • Judith Kroon-Glashouwer     - ouderling taakgroep Erediensten
  • Rolf Verkaik                               - pastorale ouderling 65+
  • Heleen Oudijk-v.d. Linden      - pastorale ouderling

Contact met de Kerkenraad: scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Uitgelicht

Binnenkort

Kliederkerk

21 apr 2024 - 15:30

Ouderenmiddagen 2023/2024

25 apr 2024 - 14:30

Eredienst zondag 28 april

28 apr 2024 - 10:00

Plantjesmarkt zaterdag 4 mei van 9.30 tot 14.00 uur

4 mei 2024 - 09:00

Eredienst zondag 5 mei

5 mei 2024 - 10:00

Uiterste inleverdatum kopy KerkVandaag

7 mei 2024 - 18:00

Donderdag 9 mei Hemelvaart

9 mei 2024 - 10:00

Eredienst zondag 12 mei

12 mei 2024 - 10:00