Diaconaal platform

 

Zoals u al misschien al gelezen heeft ondersteunt de diaconie ook het diaconaal platform De Ronde Venen. Hieronder een klein stukje over het ontstaan van dit platform en daarbij wat internetlinks mocht u hier wat meer informatie over willen hebben. 

Hoe is het platform ontstaan?

Diakenen zijn vanouds de aangewezen vrijwilligers binnen de kerken die in aanraking komen met situaties waar hulp nodig is. Voorheen bleef zo’n hulpaanvraag binnen die ene kerk, waarop zo mogelijk ondersteuning werd geboden.

In onze samenleving zien we tegenwoordig door verschillende ontwikkelingen meerdere mensen en gezinnen in een moeilijke situatie. Een concreet noodgeval heeft een diaken van een kerk ertoe gebracht om ook de hulp in te roepen van meerdere kerkelijke vrijwilligers met dezelfde taak in andere kerken . Zij kwamen direct in actie en konden met snelle ingrijpen en eenmalige gift voorkomen dat het gezin in een veel ergere situatie terechtkwam.

Het mooie resultaat in dit geval bleek de aanleiding om met elkaar te brainstormen. Uit dat informele overleg volgde nader contact waarin een meer vastomlijnd voornemen groeide voor nadere samenwerking. Het diaconale platform is daar het concrete gevolg van.

http://www.diaconaalplatformderondevenen.nl/?page_id=2

http://www.dichtbij.nl/rijn-en-venen/regionaal-nieuws/artikel/2860107/ke...

Vanuit het diaconaal platform wordt ook nauw samengewerkt met de voedselbank De Ronde Venen, de Nederlandse Patientenvereniging en het Servicepunt. Vanuit het diaconaal platform zijn ook regelmatig avonden waarvoor elke diaconie uitgenodigd wordt. Wij zullen u op de hoogte houden van de verschillende ontwikkelingen via  KerkVandaag en ook via de website. Mocht u vragen hebben neemt u gerust contact op met iemand van de diaconie.

Uitgelicht

Binnenkort