Aftrekbaarheid giften

Een groot deel van de inkomsten van onze gemeente bestaat uit giften, waaronder de Vaste Vrijwillige Bijdrage. Deze giften kunt u in aftrek nemen van uw inkomsten in uw belastingaangifte (aangifte Inkomstenbelasting). 

Ten aanzien van de belastingaangifte zijn er twee soorten giften:

 •  periodieke giften
 •  gewone giften

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 • U doet de gift vrijwillig, en niet omdat u ertoe verplicht bent.
 • De kerk levert geen tegenprestatie voor de giften. (Voorbeelden van een tegenprestatie zijn: de wijnactie, toneel, najaarsmarkt, najaarsloterij en de veiling) 
 • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
 • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
 • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Uw gift is een periodieke gift als:

 • u de gift hebt laten vastleggen
 • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de kerk (met name valt te denken aan de Vaste Vrijwillige Bijdrage)
 • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn, een jaarlijkse verhoging is dus nog steeds mogelijk
 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt
 • De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.

Gewijzigde wetgeving
Voorheen mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Inmiddels hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst. Kiest u voor dit laatste, dan kunt gebruik maken van een voorbeeld opgesteld door de Belastingdienst. Deze overeenkomst dient in tweevoud opgesteld en door zowel u als de kerk in tweevoud te worden ondertekend.

Voordelen periodieke gift boven gewone gift:
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw (drempel)inkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw (drempel)inkomen.
Overigens is een beoogd voordeel van een periodieke gift boven een gewone gift mede afhankelijk van uw inkomen en uw andere giften. Uw belastingadviseur kan hierover uitsluitsel geven.

U kunt deze overeenkomst downloaden van de website van de Belastingdienst, klik HIER of van onze eigen website, klik HIER.  

Als dit niet lukt, kunt u een e-mail sturen naar onderstaand e-mailadres, dan zal ik een exemplaar naar u sturen.
Nadat u de overeenkomst heeft ingevuld en ondertekend, kunt u de overeenkomst (in een gesloten enveloppe) voor ondertekening afgeven bij het kerkelijk bureau.
penningmeester@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

 

 

Uitgelicht

Binnenkort

Kliederkerk

21 apr 2024 - 15:30

Ouderenmiddagen 2023/2024

25 apr 2024 - 14:30

Eredienst zondag 28 april

28 apr 2024 - 10:00

Plantjesmarkt zaterdag 4 mei van 9.30 tot 14.00 uur

4 mei 2024 - 09:00

Eredienst zondag 5 mei

5 mei 2024 - 10:00

Uiterste inleverdatum kopy KerkVandaag

7 mei 2024 - 18:00

Donderdag 9 mei Hemelvaart

9 mei 2024 - 10:00

Eredienst zondag 12 mei

12 mei 2024 - 10:00