Vertrouwenspersoon

Als je ergens mee zit, kun je altijd een gesprek aanvragen met je pastoraatsouderling, de predikant of met iemand anders van de kerkenraad als je dat prettiger vindt. Er zal met aandacht naar je worden geluisterd en het komt niet verder dan die persoon als je dat niet wilt (en er geen levensgevaar dreigt).

 

Mocht je je verhaal daar niet kwijt kunnen of willen, hebben we een onafhankelijke vertrouwenspersoon, dhr. A. Groeneveld. Hij was vele jaren actief als huisarts in Wilnis.
U kunt contact met hem opnemen via email:  vertrouwenspersoon@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Blijf niet rondlopen met datgene wat je dwarszit, probeer er over te praten.
Een luisterend oor kan al helpen. Of je nu met de vertrouwenspersoon spreekt, of met iemand van de Kerkenraad, bij allen geldt de geheimhoudingsplicht en volgen we de protocollen van de PKN.

  • Gemeenteleden kunnen altijd (al dan niet anoniem) contact opnemen met SMPR: Meldpunt Seksueel Misbruik in de Kerk (www.smpr.nl, 030-3038590)
  • Bij (twijfel over) huiselijk geweld en kindermishandeling kan contact gezocht worden met Veilig Thuis (www.veiligthuis.nl, 0800-2000)

Uitgelicht

Binnenkort

Kliederkerk

21 apr 2024 - 15:30

Ouderenmiddagen 2023/2024

25 apr 2024 - 14:30

Eredienst zondag 28 april

28 apr 2024 - 10:00

Plantjesmarkt zaterdag 4 mei van 9.30 tot 14.00 uur

4 mei 2024 - 09:00

Eredienst zondag 5 mei

5 mei 2024 - 10:00

Uiterste inleverdatum kopy KerkVandaag

7 mei 2024 - 18:00

Donderdag 9 mei Hemelvaart

9 mei 2024 - 10:00

Eredienst zondag 12 mei

12 mei 2024 - 10:00