Vertrouwenspersoon

Als je ergens mee zit, kun je altijd een gesprek aanvragen met je pastoraatsouderling, de predikant of met iemand anders van de kerkenraad als je dat prettiger vindt. Er zal met aandacht naar je worden geluisterd en het komt niet verder dan die persoon als je dat niet wilt (en er geen levensgevaar dreigt).

 

Mocht je je verhaal daar niet kwijt kunnen of willen, hebben we een onafhankelijke vertrouwenspersoon, dhr. A. Groeneveld. Hij was vele jaren actief als huisarts in Wilnis.
U kunt contact met hem opnemen via email:  vertrouwenspersoon@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Blijf niet rondlopen met datgene wat je dwarszit, probeer er over te praten.
Een luisterend oor kan al helpen. Of je nu met de vertrouwenspersoon spreekt, of met iemand van de Kerkenraad, bij allen geldt de geheimhoudingsplicht en volgen we de protocollen van de PKN.

  • Gemeenteleden kunnen altijd (al dan niet anoniem) contact opnemen met SMPR: Meldpunt Seksueel Misbruik in de Kerk (www.smpr.nl, 030-3038590)
  • Bij (twijfel over) huiselijk geweld en kindermishandeling kan contact gezocht worden met Veilig Thuis (www.veiligthuis.nl, 0800-2000)

Uitgelicht

Binnenkort